Ремонт бокових рам візків (docx)

Ремонт бокових рам візків

Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису.

Зміст:

При ремонті фрикційні планки знімають після видалення заклепкового кріплення. При установці термічно оброблених планок, у вертикальній площині вони повинні бути розташовані непаралельно, відстань між планками донизу повинна збільшуватися на 4-10 мм. Непаралельність в горизонтальному положенні дозволяється не більше 3 мм. До установки фрикційних планок вимірюють відстань між стінками ресорного прорізу бокової рами та зовнішніми щелепами буксових прорізів.

Різниця між ними не має перевищувати 3 мм. За більшої різниці відповідні буксові щелепи наплавляють з подальшим механічним обробленням до креслярських розмірів, за умови, що ширина буксового прорізу більше 343 мм — при деповському і більше 341 мм, при капітальному ремонтах. Знос опорної поверхні буксового прорізу більше 2 мм при планових видах ремонту усувають наплавленням з подальшою механічною обробкою в рівень з незношеною поверхнею.

Втулки кронштейнів бокових рам візка при капітальному ремонті замінюють новими. При деповському ремонті фрикційні планки замінюють при зносі по товщині більше 3 мм, а при капітальному — більше 2 мм. Зношені фрикційні планки наплавляють, з подальшою механічною обробкою або замінюють новими. Твердість планок за Брінелем (НВ) повинна бути в межах 285-447 зі сталі ЗОХГСА та 300-200 НВ зі сталі 40Х та 45. Для виміру твердості можна використовувати твердомір динамічний мікропроцесорний ТДМ-1.

Сумарний знос направляючих площин для букс по ширині буксового прорізу допускається не більше 3 мм — при капітальному ремонті. При більшому зносі проводиться наплавлення з подальшою механічною обробкою. Заміна конструкцій фрикційних планок бокових рам може проводитися за планом модернізації і документації, затвердженим Головним управлінням вагонного господарства Укрзалізниці. Забороняється випускати з ремонту бокові рами з привареними електрозварюванням фрикційними планками.

При установці нових фрикційних планок отвори бокової рами під заклепки залишати відповідно до креслень заводу-виробника при капітальному ремонті, а при деповському ремонті допускається розсвердлювання отворів під заклепки діаметром 19 або 21 мм під час обробки. Заборонено ослаблені заклепки фрикційних планок заварювати, підтягувати і підчеканювати. Головки заклепок, що виступають за робочу поверхню фрикційної планки, мають бути зачищені до рівня основного металу.

База бокової рами визначається інструментальним промірюванням (шаблоном) і порівнюється кількість незрубаних «шишок» обох боковин. Фактичну величину бази кожної бокової рами записують при капітальному ремонті в карту ремонту візків, а при деповському — в журнал ремонту візків. Ремонту підлягають бокові рами візків, строк експлуатації яких не перевищує 28 років. Тріщини на бокових рамах візків не допускаються. За наявності тріщин бокова рама візка бракується, актується і відправляється в металобрухт. Дозволяється заварювати тріщини відповідно до «Інструкції по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів і контейнерів» ЦВ-0019.

Після ремонту перевіряють розміри бокової рами візка і надресорної балки, котрі наведені в табл. 25 (див. рис. 4, 5). Розміри Н, що заміряні з двох кінців бокової рами, не повинні відрізнятися між собою більше, чим на 3 мм. Фрикційні планки візків ЦНИИ-ХЗ, що прикріплені до колонок бокових рам, мають щільно прилягати по площині. Місцеві зазори, які більші 2 мм не допускаються. Непаралельність фрикційних планок по вертикалі допускається розширенням донизу від 4 до 10 мм, непаралельність по горизонталі — не більше 3 мм. Розмір «б» вимірювати по верхній та нижній кромках планок.

Таблиця 3 — Розміри між зовнішніми напрямними буксового прорізу бокових рам візків моделі 18-100 вантажного вагону

Також вас може зацікавити:

Ремонт візків вантажних вагонів (docx)

Таблиця 4 — Розміри бокових рам і надресорних балок візків моделі 18-100 вантажних вагонів

Примітка. М — різниця баз у двох бокових рам не більше 2 мм. Різниця розмірів (А), заміряних по обох кінцях балки, повинна бути не більше 5 мм.

Рисунок 4 — Бокова рама візка моделі 18-100

Рисунок 5 – Надресорна балка візка моделі 18-100