Технологічний процес дефектації деталей візка (docx)

Технологічний процес дефектації деталей візка

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису.

Зміст:

1. Контроль технічного стану бокових рам та надресорних балок візків вантажних вагонів

При проведенні планових видів ремонту на вагоноремонтних заводах і в депо перед проведенням неруйнівного контролю виконується технічний огляд стану бокових рам і надресорних балок візуально і інструментальним методом на стенді — кантувачі із застосуванням лупи 7 — кратного збільшення, переносний світильник напругою 12-36 В, металева щітка, засоби граничного контролю та вимірювання. Візуальному огляду та контролю підлягають всі поверхні бокових рам та надресорних балок.

Деталі візка, які надійшли в ремонт, підлягають обов’язковому очищенню та обмиванню від бруду та залишків вантажу, що перевозиться. Особлива увага приділяється чистоті поверхні зон, які підлягають не-руйнівному контролю. Огляд проводиться за два прийоми з розворотом деталі відносно повздовжньої її осі на 180°. Визначення величин дефектів здійснюється засобами допускового контролю (шаблонами) та вимірюванням. Бокові рами і надресорні балки, при огляді яких виявлені дефекти, а також недопустимі зноси, підлягають ремонту або бракуванню.

Оглянуті і допущені для здійснення неруйнівного контролю бокові рами і надресорні балки підлягають дефектоскопіюванню, вихорострумовому, ферозондовому або магнітопо-рошковому методу, а також допускається крейсування небезпечних зон відповідно до «Типового технологічного процесу» ТК-58. Як засоби неруйнівного контролю бокових рам надресорних балок дозволяється використовувати: магнітопорошкові дефектоскопи М-12-ПС (сідлоподібні), МД-14-П ферозондові установки типу ДФ-1, ДФ-2; вих ростру мови й дефектоскоп типу ВД-12-НФ або інші, не гірші за вказані стосовно дефектів за своєю чутливістю.

Роботи з виявлення тріщин та інших дефектів у деталях візка виконуються спеціально призначеними робітниками — дефектоскопістами, які пройшли навчання або спеціальну підготовку по контролю обраним методом, витримали іспити і володіють навичками практичної роботи. Якість неруйнівного контролю усіма методами, що використовуються, повинна перевірятись бригадами, майстрами та приймальниками вагонів безпосередньо на робочому місці. Результати контролю деталей візків вантажних вагонів при періодичному ремонті повинні записуватися в пронумерований журнал форми ВУ-22.

У журналі обліку результатів контролю повинні бути записані дані: дата проведення контролю, номер деталі, завод-виробник з вказівкою клейма, висновок про придатність деталі (придатна або брак), вид дефекту, підпис дефектоскопіста. Бракування боковин рам за ливарними дефектами різного походження проводиться відповідно до вимог технічних умов ТУ 3779-73 «Відливки бокових рам та надресорних балок візків моделі 18-100 (ЦНИИ-ХЗ)».

Додатково вводиться бракування бокових рам та надресорних балок через ливарні тріщиновидні раковини, розташовані в найбільш відповідальних зонах деталей. Забраковані бокові рами та надресорні балки візків повинні підлягати комісійному огляду та повторному контролю для визначення можливості їх відновлення за інструктивними вказівками № 453 ПКБ ЦВ та «Інструкцією по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів і контейнерів» ЦВ-0019.

Також вас може зацікавити:

Ремонт візків вантажних вагонів (docx)

2. Дефектація складових частин та деталей візка

Дефектація складових частин та деталей візків вантажних вагонів повинна проводитися після їх дефектоскопії. Дефектація здійснюється візуальним та інструментальним способами за такими ознаками: придатні для встановлення на вагон без ремонту, підлягають ремонту і відновленню, не придатні для подальшої роботи і не підлягають ремонту, відновленню. Наявність тріщин в усіх деталях візків не допускається.

Литі деталі візків, що перевищують допустимі норми, підлягають ремонту зварюванням і наплавленням з наступною механічною обробкою до розмірів креслення. Знос фрикційної планки допускається не більше 3 мм при деповському ремонті, а при капітальному — не більше 2 мм. Нетипові чоки кріплення гальмівних колодок та шплінти кріплення важільної передачі візків бракуються. Повторно використовувати шплінти забороняється. Зазор у шарнірному з’єднанні у важелях важільної передачі допускається не більше 3 мм при деповському та 1,3 мм, при капітальному ремонтах.

При технічному обслуговуванні з відчепленням від составу і в експлуатації цей зазор не регламентується. Втулки важелів важільної передачі при сумарних зазорах, більше вказаних, замінюються новими. Шкворні, що мають тріщини, підлягають заміні. Знос шквореня по діаметру допускається не більше 3 мм. Різниця баз бічних рам одного візка допускається не більше 2 мм.