Діагностування візків (docx)

Діагностування візків

Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису.

Зміст:

Рами візків моделі 18-100 є одними із головних несучих елементів і служать основою для монтажу вузлів і перерозподілення навантажень між ними. Конфігурація рам складна і ускладнена для діагностування. Досвід експлуатації показав, що рами знаходяться в напруженому стані і сприймають різні статичні і динамічні навантаження. Основними несправностями рам є різні тріщини, головним чином втомленісного характеру, а також знос тертьових поверхонь.

Найбільш небезпечними для експлуатації і такими, що виявляються, є тріщини, що утворюються в з’єднаннях елементів. Для діагностування міцності рам візків застосовують метод дефектоскопії, та метод акустичної емісії. Цей метод дозволяє контролювати появу дефектів на ранній стадії та прогнозувати їх розвиток. Сутність цього методу полягає в наступному.

Після демонтажу раму візка (рис. 3, а) встановлюють на опори стенда 1 через гумові прокладки 3. За допомогою важеля 4, закріпленого на стійці 6, і рухомої ваги 5 завантажується рама 2. Датчик 7 закріплюється поблизу від визначеного місця дефекту і з’єднується з вимірювальним приладом 8. Для реєстрації сигналів акустичної емісії використовують серійну установку, на виході якої є інтенсиметр — лічильник імпульсів. У результаті контролю отримують діаграми, на яких сигнал від рами з тріщиною більш інтенсивний, ніж від справної конструкції.

В основу роботи дефектоскопної установки ДФ-1 (рис. 3, б) для контролю бокових рам візків вантажних вагонів покладено магнітоферозондовий метод контролю залишкового намагнічування. Для намагнічування бокових рам використовують два електромагніта спеціальної конструкції, на які встановлюють діагностуєму бокову раму візка, яка піддається діагностуванню. Для виявлення дефектів в найбільш навантажених місцях і на поверхні бокової рами використовують ферозондовий датчик, який реагує на різницю магнітних полів, спрямованих по нормалі до поверхні. У зоні дефекту ця різниця різко змінюється, і датчик підсилює сигнал в блок 3, який фіксує несправність.

Також вас може зацікавити:

Ремонт візків вантажних вагонів (docx)


Рисунок 3 — Схеми установок для діагностування реле візків методами: акустичним (а) та магнітноферозондовим (б)
а) 1 — опори стенда; 2 — рама візка; 3 — гумові прокладки; 4 — важіль; 5 — рухома вага; 6 — стійка; 7 — датчик; 8 — вимірювальна апаратура;
б) 1 — пристрій намагнічування; 2 — ферозондовий датчик; 3 — електронно-вимірювальний блок; 4 — рама візка; 5 — блок живлення