Правила поводження та техніка безпеки при роботі з холодильним обладнанням системами кондиціонування (docx)

Правила поводження та техніка безпеки при роботі з холодильним обладнанням системами кондиціонування

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису.

В процесі обслуговування, виконання ремонту та при випробуваннях холодильних установок доводиться мати справу з агрегатами і апаратами, котрі мають рухомі частини і працюють під великим тиском, і високою електричною напругою. Крім того, доводиться працювати на залізничних коліях. В цих умовах всі працівники зобов’язані знати і виконувати правила техніки безпеки. Вимоги техніки безпеки встановлені відповідними правилами і інструкціями міністерства інфраструктури України.

Всі робітники, котрі обслуговують, ремонтують і випробовують повітрокондиціонне і холодильне обладнання, повинні вивчити правила техніки безпеки при роботах. Інструкції по експлуатації, виконанню ремонту і випробувань, а також вміти надавати першу допомогу при нещасних випадках. Перевірка знань безпечних методів роботи виконується кваліфікаційною комісією і оформлюється актом встановленої форми. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки несе керівник робіт.

Він зобов’язаний: забезпечити: нагляд за справністю обладнання, підйомних засобів та інструменту; організувати інструктаж обслуговуючого персоналу і перевірку знань; контролювати своєчасні випробування посудин, працюючих під тиском, підйомних засобів та механізмів; забезпечити безпечні умови праці і особисто керувати виконанням робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою (монтажні роботи на залізничних коліях, в місцях електричної небезпеки та ін.). Крім правил техніки безпеки, всі працюючі повинні добре знати будову та умови експлуатації того обладнання, з яким їм доводиться працювати.

Обличчям, не знайомим з обладнанням і інструкціями по його експлуатації, забороняється виконувати будь-які перемикання на панелях, монтувати і демонтувати обладнання. При нещасних випадках потерпілий або свідок нещасного випадку повинен сповістити про це керівника робіт або представника адміністрації. Потерпілому необхідно надати першу допомогу і направити його в медичний заклад. Для розслідування нещасного випадку слід зберегти на робочому місці обстановку і стан обладнання такими, якими вони були в момент події, також з’ясувати обставини і причини.

Керівник робіт за участю відповідального обличчя по техніці безпеки або представника профспілкової організації зобов’язані не пізніше чим через 24 години особисто розібратись в причинах нещасного випадку і прийняти всі міри до ліквідації причин, котрі можуть спричинити подібні випадки в подальшому. Про нещасний випадок складається акт. Знаходячись на залізничних коліях, слід пам’ятати, що там відбувається рух потягів і ведеться маневрова робота. Перш ніж переходити залізничну колію, необхідно впевнитися в тому, що по ній не рухається потяг (вагон, локомотив), і тільки після цього переходити через рейки під прямим кутом. Наступати на рейки та стрілочні переводи не слід.

При необхідності можна йти вздовж залізничної колії, по узбіччю земляного полотна або між коліями. Необхідно весь час уважно прислуховуватися і слідкувати за рухомими потягами, окремими локомотивами і маневровими вагонами. Особливу обережність і пильність слід проявляти в місцях з важкою видимістю з-за близько стоячих будівель, в нічний час, в туман, взимку під час снігопаду і ожеледиці.

При переході через колії, зайняті вагонами, рекомендується користуватися гальмівними майданчиками вантажних вагонів і тамбурами пасажирських або обходити стоячий рухомий склад. Переходити по гальмівним майданчикам рухомого складу, а також підлізати під вагони стоячого рухомого складу і тим більше того який знаходиться русі категорично забороняється.

Не можна проходити між розщепленими вагонами, якщо відстань між ними менше 5 м, а також переходити колії ближче 5 м від кінця стоячого рухомого складу. Забороняється проводити огляд і ремонт під вагонного обладнання на коліях при маневрових роботах, переходити колії перед потягом який рухається. В випадках необхідності виконання огляду або ремонтних робіт під вагоном або на його даху під час стоянки потягу необхідно виставити огороджувальні сигнали: вдень – червоний прапор або червоний щит, вночі – червоний ліхтар.

При роботах на магістральних коліях ці сигнали встановлюють на відстані не менше 50 м з обох сторін від вагону або рухомого складу, якщо вагон знаходиться в зчепленні з ним. Однак навіть при виставленому сигналі роботи під вагоном повинні проводити не менш ніж два чоловіки, один з яких весь час слідкує за безпекою на випадок раптового підходу локомотива до рухомого складу і можливості рушання рухомого складу з місця. При тривалих роботах слід встановити на рейках гальмівні башмаки на відстані не ближче 25 м від крайнього вагону рухомого складу.

Забороняється встановлювати гальмівні башмаки на рейкових стиках, безпосередньо перед ними і перед хрестовиною. Знаходячись на електрифікованих дільницях, необхідно приймати допоміжні міри безпеки: не можна торкатися опор контактної мережі; не можна торкатися до обірваних проводів контактної мережі або незалежно від того, мають вони контакт з землею чи ні; неможна працювати поблизу контактної мережі з використанням довгих предметів, якщо відстань від кінця цих предметів до частин контактної мережі менше 2 м;

заборонено гасити палаючі предмети, які знаходяться на відстані менше 2 м від контактної мережі; категорично забороняється виконувати будь-які роботи на даху вагона, що знаходиться на електрифікованих коліях, до відключення і заземлення проводів контактної мережі. При виконанні монтажних, такелажних і зварювальних робіт забороняється користуватися підйомними механізмами, обладнанням, інструментом і пристосуваннями, якщо вони несправні або закінчився термін їх перевірки (випробувань), або якщо маса піднімає мого вантажу перевищує їх вантажопідйомність.

Існують також заходи безпеки при виконанні невластивих робіт. Перед проведенням невластивих робіт керівник підрозділу зобов’язаний провести причетним працівникам цільовий інструктаж і зробити запис в журналі встановленої форми. При незадовільних результатах перевірки знань після даного інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Для виконання невластивих робіт працівник Забороняється виконувати будь-які роботи на знятих такелажних агрегатах і обладнанні або під ним в той час, коли вони знаходяться в при піднятому положенні без підставок (на домкратах, лебідках і т.д.). Зварювальні і такелажні роботи потрібно проводити при дотриманні загальних правил технічної і пожежної безпеки. Зварювальники повинні користуватися спецодягом, шоломами і окулярами.

Забороняється виконувати зварювальні роботи на обладнанні, що знаходиться під тиском, поблизу легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів, в тому числі поблизу балонів з холодоагентом і близько свіжопофарбованих поверхонь обладнання. Перед зварюванням або пайкою апаратів або трубопроводів холодильної установки холодоагент потрібно видалити з системи, а порожнини апаратів з’єднати із атмосферою. Зварювальні і паяльні роботи можна проводити тільки при відкритих дверях, вікнах або при включеній витяжній вентиляції. Корпуси зварювальних апаратів повинні бути надійно заземлені.

Місця виконання зварювальних робіт, а також стенди для випробувань агрегатів системи кондиціонування повітря і посудин, працюючих під тиском, повинні бути обладнані огородженнями. Забороняється влізати всередину камер, шкафів та інших укриттів з обладнанням, а також знімати і надівати ремені, підтягувати болти, чистити апарати і колектори електродвигунів до повної зупинки рухомих частин. Якщо необхідно виконати ремонтні роботи в камерах або шкафах, то спочатку їх треба вичистити від пилу, двері та люки підклинити або зняти і забезпечити достатнє освітлення робочого місця.

При монтажі обладнання ззовні вагону, що знаходяться на залізничних коліях, повинні бути прийняті міри, які виключають можливість рухання вагонів з місця під час виконання робіт. В процесі роботи на даху вагона (огляд і ремонт вентилятора, калорифера, повітроохолоджувача та ін..) подавати і спускати обладнання повинні не менше ніж два чоловіки. При скиданні тяжких предметів з даху, місця їх падіння повинні бути огороджені.

Переносні драбини повинні мати відкидні, міцно закріплені під час роботи стійки або загострені металеві наконечники, а при встановленні на бетонні або кам’яні підлоги – гумові наконечники. Масло, пролите на підлогу, потрібно зібрати, а підлогу ретельно витерти. Транспортувати тяжкості вручну без застосування механізованих засобів дозволяється на відстань не більше 60 м, а маса вантажу не повинна перевищувати для чоловіків – 50 кг, для жінок – 20 кг. Укладку теплоізоляції із скловати (наприклад, при ремонті охолоджувачів питної води) слід виконувати в брезентових рукавицях.

При обслуговуванні і ремонті холодильного обладнання потрібно дотримуватися правил техніки безпеки на фріонових холодильних установках, а також правила безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском. До обслуговування холодильних установок допускається персонал не молодше 18 років, спеціально навчені правилам техніки безпеки та знають інструкцію по обслуговуванню даної установки.

Приміщення для ремонту холодильного обладнання повинно бути обладнано приточно-витяжною вентиляцією, яка забезпечує достатній повітрообмін і виключає небезпечну концентрацію холодоагенту в повітрі. При несправності холодильних установок можлива задуха, якщо вміст парів холодоагенту в повітрі більше 30 %. Небезпека представляє безпосереднє попадання рідкого хладону на шкіру або в очі, викликаючи обмороження шкіри і пошкодження очей.

При розбиранні компресора необхідно користуватися захисними окулярами. Для визначення місць витоку дозволяється користуватися тільки галоїдними спиртовими або пропановими горілками. Забороняється залишати балони з хладоном в приєднаному стані, за виключенням випадків, коли виконується заповнення системи або видалення з неї хладону. Інструмент у слюсаря повинен бути справним. При виявленні несправностей інструменту, обладнання, не приступаючи до роботи, необхідно повідомити про це майстра.

Молоток повинен мати випуклу поверхню бойка, а зовні є овальний отвір для ручки з невеликим конусом для надійного закріплення кінця ручки клином. Ручка повинна мати овальне січення, виготовлятися з твердих порід деревини, без сучків і тріщин. Зубила, бородки повинні бути завдовжки не менше 150 мм, мати рівні випуклі затилки без цепи, гострі заточки 60-70° і злегка випуклу кромку. Відтягнута частина зубила повинна бути 35-40 мм. Напилки повинні бути справними, ручки без тріщин. Гайкові ключі не повинні мати розтягнутих щелепів. Нарощування гайкових ключів іншими ключами заборонено.

Під час роботи пневматичним обладнанням, гайковертом необхідно перевірити справність їх роботи на штуцері і гайках, правильність з’єднання з’єднувальних головок, справність шлангу. Перед тим, як від’єднати шланг, необхідно перекрити кран на повітряній магістралі і випустити залишок повітря. При великих перервах в роботі або при можливих просочуваннях повітря необхідно також перекривати кран.

Вимоги безпеки під час ремонту компресора: забороняється: проводити будь-які роботи під час працюючого компресора; проводити будь-які роботи по електроустаткуванню; обслуговувати компресорне обладнання в нічний час без освітлення. Виключити застосування в якості обтирочного матеріалу шерстяного ганчір’я.

Усунути несправності зривного клапана на повітряних резервуарах з закріпленим, перевіреним запобіжним поясом при наявності робочої і перевіреної драбини (двома робітниками) , в присутності майстра або бригадира. Огляд, чистку і фарбування з середини резервуара проводити тільки після провітрювання резервуара вдвох, при наявності майстра або бригадира. Огляд надійності кріплення всього обладнання, захисних пристроїв, стан і справність арматури і контрольно-вимірювальних приладів проводити при працюючому компресорі, а ремонт виявлених неполадок проводиться після повної зупинки компресора.

Ремонт неполадок в повітропроводі проводити після відключення і випуску повітря на даній дільниці. Пуск води в занадто нагрітий компресор забороняється і тільки після повного охолодження компресора можна пускати холодну воду. Ремонт неполадок при гарячому компресорі забороняється. Періодично перевіряти справність повітряного фільтра. Чистка фільтра при працюючому компресорі забороняється.

Відігрівати замерзлий в трубопроводі або в резерві конденсат необхідно паром або гарячою водою, виконуючи всі міри безпеки. Відігрівати відкритим вогнем забороняється. В аварійних ситуаціях існують вимоги безпеки, і потребують негайно припинити роботу компресора при: – проявлені невідомих стуків; – послабленні кріплення вузлів з’єднань; – заїданні поршнів; – недопустимому перегріві охолоджувальної води, мастила, повітря; – зниженні тиску або відсутності подачі мастила в системах змащування і води в системах охолоджування нижче допустимої величини;

– збільшення тиску повітря вище допустимої величини; – виходу з ладу будь-якої деталі компресора; – зниження рівня мастила в картері; – неполадки регулятора тиску; – неполадки запобіжних клапанів; – сильної вібрації компресора або двигуна; – порушення з’єднань компресора з двигуном і неполадок електроустаткування.При виникненні вищезазначених ситуацій, необхідно обов’язково, повідомити про те що сталося керівнику робіт. Якщо є потерпілі необхідно надати їм першу допомогу, при необхідності викликати “швидку допомогу”.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, руках, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати бульбашки, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-им марганцевим розчином або 5%-им розчином таніну. При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря. Для надання першої допомоги при кровотечі, необхідно: підняти поранену кінцівку вверх.

Кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом (із пакета) , складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилась , то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета або шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

При сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область. При допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря. При виникненні пожежі в компресорній або поблизу, викликати пожежну частину і приступити до її гасіння підручними засобами пожежогасіння. В усіх випадках виконувати вказівки керівника по усуненню аварії. Забороняється виконувати підтягування гайок і обстукування апаратів, і трубопроводів холодильних машин, що знаходяться під тиском.

Перед зварюванням або пайкою хладонові апарати звільнюють від холодоагенту і з’єднують з атмосферою. Ці роботи потрібно виконувати при відкритих дверях або включеному витяжному вентиляторі. Хладонові компресори, апарати і трубопроводи можна скривати після того, коли тиск хладону знизиться до атмосферного і залишиться таким не менше 30 хвилин. При удушенні від недостачі кисню в приміщенні, заповненому парами хладону, потерпілого слід винести на свіже повітря і викликати лікаря. При необхідності зробити штучне дихання.

При загальній слабкості треба дати потерпілому міцний чай або каву. Рідкий хладон, при попаданні на шкіру, викликає обмороження. Вражену частину шкіри розтирають стерильним ватним тампоном або марлевою серветкою до відновлення чутливості і почервоніння шкіри. Після цього протирають спиртом і накладають пов’язку з чистого бинта. При утворенні на шкірі бульбашок її розтирати неможна.

При потраплянні в очі хладону їх потрібно промити струменем води кімнатної температури під невеликим тиском і закапати в очі стерильне вазелінове масло. Холодоагент за звичай поставляється в сталевих балонах. Забороняється наповнювати холодоагентом балони, у яких несправні вентилі, пошкоджений корпус, забарвлення і написи не відповідають марці данного холодоагенту. Приймаючи партію балонів, необхідно перевірити паспорт про проведені випробування, який повинен додаватися заводом-виробником. Забороняється перевозити і зберігати хладон R12 в будь-якій іншій тарі або балонах, розміщених в джерелі тепла, а також без спеціального укриття, яке захищає балони від сонячних променів.

Поза спеціальним сховищем не дозволяється тримати для роботи більше одного балону з холодоагентом. Перед заповненням холодильної системи необхідно перевірити кожний з балонів і впевнитися в тому, що в балоні знаходиться хладон. Зарядку або до зарядку проводять так, щоб холодоагент подавався на сторону низького тиску. При цьому потрібно користуватися спеціальним заправним трубопроводом із випаленої мідної трубки, забезпеченим фільтром-осушувачем і манометром. Балон слід вкладати під уклоном, вентилем вниз.

Користуватися для підігріву балонів відкритим вогнем категорично забороняється. Ремонтувати вентилі на балонах, наповнених хладоном, не допускається. Балони з несправним вентилем направляються для ремонту на завод. Відкривати ковпачкові гайку на штуцері вентиля балону слід в окулярах, при цьому вихідний отвір балону слід направити в сторону від себе. Неможна залишати балон з холодоагентом приєднаним до системи холодильної установки більше часу, необхідного для безпосереднього її заповнення або для видалення з неї хладону.

При перекачці в балон холодоагенту з системи дозволяється використовувати тільки ті балони, термін перевірки яких не вийшов. Норма заповнення балону хладоном R12 не повинна перевищувати 1,1 кг/л. Демонтаж і розбирання компресорів і апаратів холодильної установки можна проводити тільки після того, як холодоагент буде повністю видалений з них. А тиск понижений до атмосферного і залишиться таким деякий час.

Під час огляду і ремонту холодильного обладнання і особливо внутрішніх частин компресора і апаратів неможна користуватися для освітлення відкритим полум’ям.  Так як під дією вогню хладон R12 виділяє отруйні речовини.  Дозволяється приміняти переносні електричні лампи напруженням не вище 12 В або електричні акумуляторні ліхтарі. Неможна видаляти іній з випарника підігріваючи відкритим полум’ям. А також користуватися при видаленні інею металічними предметами, котрими можна пошкодити апарат і визвати витік хладону.

При експлуатації холодильних установок слід звертати особливу увагу на справність манометрів і автоматичних приборів регулювання (реле тиску, запобіжного клапану і ін..). Не можна експлуатувати холодильні установки, якщо на манометрах відсутні пломби, вийшов строк їх перевірки або на їх шкалі не нанесена червона риска гранично допустимого робочого тиску.

При підвищені тиску більш допустимого по паспорту установка повинна негайно бути вимкнена. Випробувальні стенди і контрольно-вимірювальні прилади, що приміняються при ремонті холодильного обладнання. Повинні бути забезпечені паспортами та інструкціями по їх використанню і утримуватися в справності. Не дозволяється експлуатувати резервуари, які працюють під тиском, якщо вийшов їх строк опосвідчення інспекцією.

Забороняється експлуатувати холодильне обладнання (компресори, вентилятор конденсатора та ін..). При знятих або несправних пристроях, огороджуючи приводні ремені, рухомі і обертові частини. Не можна кріпити з’єднання трубопроводів і апаратів, і затягувати болти компресора під час роботи установки. А також залишати запірні вентилі компресора та інших апаратів зі знятими ковпачками. Забороняється перевіряти нагрів підшипників під час ходу. Робітники, котрі ремонтують і обслуговують холодильне обладнання, повинні працювати в спеціальному одязі і захисних окулярах.

При використанні метилового (деревного) спирту. Наприклад для заливки системи в цілях її осушки. Або для протирки передбачуваних міст витоку хладону – необхідно пам’ятати, що це сильнодіюча отрута. В машинному і службовому відділеннях дизельно-службового вагону рефрижераторної секції повинні бути вивішені інструкції по обслуговуванню енергохолодильного обладнання, виписки з правил техніки безпеки, пожежної безпеки, табель розподілення обов’язків між членами бригади секції на випадок виникнення пожежі, а також правила надання першої допомоги при нещасних випадках.