Охорона праці при ремонті деталей ресорного підвішування, гідравлічних гасників коливань (docx)

Охорона праці при ремонті деталей ресорного підвішування

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису.

Зміст:

Відповідальність за додержання правил техніки безпеки у відділенні для ремонту гідравлічних гасників коливань несе майстер ремонтно-комплектувальної дільниці. За безпечні методи праці на позиціях відповідають виконавці робіт. Безпечні місця у відділенні повинні бути позначені постійними попереджувальними покажчиками. Усі доступні до доторкання струмоведучі частини стендів, рушійні частини механізмів мають бути огороджені.

На підлозі, біля кожного струморозподільчого щитка, повинен бути розташований діелектричний килимок. При виконанні робіт під час ремонту гасників коливань забороняється користуватися несправними механізмами та інструментами. При ремонті забороняється користуватися матеріалами, які не відповідають технічним вимогам державних стандартів, діючих правил і інструкцій з охорони праці, промислової санітарії.

На ремонтних позиціях і робочих місцях повинні бути вивішені технологічні карти, в яких указані заходи безпечного виконання робіт. Освітленість робочих місць повинна відповідати галузевим нормам освітлення об’єктів залізничного транспорту. Працівники повинні бути навчені правилам пожежної безпеки на залізничному транспорті. Для попередження виникнення пожежі необхідно:

  • підтримувати чистоту у відділенні і не допускати забруднення його обтирочними матеріалами;
  • підтримувати в справному стані вогнегасники і електрообладнання;
  • не допускати паління на робочих місцях;
  • не користуватися відкритим полум’ям при ремонтних роботах у відділенні.

Також вас може зацікавити:

Охорона праці при ремонті візків (docx)

Особливу увагу слід приділяти усуненню забруднення і загазованості повітря. Для цього необхідно встановити місцеву або загальну притоково-витяжну вентиляцію з відповідними фільтрами. Для захисту водного ресурсу система каналізації передбачає побудову ізольованих каналізаційних відхилів, які виконані з керамічних труб з виходом у відстійники, що мають фільтри і пристрої для нейтралізації шкідливих домішок і збирання масла, а також передбачено багаторазове використання води в мийній машині з попереднім очищенням її в установці пінної флотації.