Охорона праці при ремонті візків (docx)

Охорона праці при ремонті візків

Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису.

Зміст:

Перед початком роботи слюсарний інструмент повинен перевірятися. Працювати несправним інструментом забороняється. Ганчір’я має зберігатися в металевих ящиках зі щільно закритими кришками. Робочі місця, обладнання і устаткування для деталей візків повинно утримуватися в чистоті. На робочих місцях, де проводиться технічне обслуговування і ремонт вагонів, в установленому місці повинна бути аптечка з необхідними медикаментами.

Працівники підприємств, пов’язаних з обслуговуванням і ремонтом локомотивів повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристроями що відповідають діючим нормам. Стенди-кантувачі перед початком роботи повинні оглядатися, перевірятися надійність роботи затискачів запобіжного устаткування. При контролі повинні застосовуватися спеціальні механізовані стенди-кантувачі, підйомно-транспортне устаткування.

Для зниження запиленості та загазованості приміщень повинна застосовуватись загальнообмінна та місцева вентиляція. В якості місцевої вентиляції можуть використовуватися переносні пилегазоприймачі або вмонтовані в зварювальне обладнання спеціальні витяжні пристрої. Підйомно-транспортне устаткування повинно задовольняти вимогам діючих «Правил обладнання і безпеки експлуатації вантажопідйомних кранів». Ремонт деталей візка зварюванням повинен виконуватись з дотриманням вимог техніки безпеки.

Контроль за технічним станом бокових рам і надресорних балок повинен здійснюватися при суворому дотриманні «Правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки». Санітарно-гігієнічні умови на ділянках зварювання та термічної різки стосовно вимог до виробничих приміщень, устаткування, пристроїв, опалення, вентиляції та освітлення повинні задовольняти «Санітарним правилам при зварюванні, наплавленні та різанні металів» №0009.

Також вас може зацікавити:

Охорона праці при ремонті вентиляційної системи вагона (docx)

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони, які утворюються при зварюванні, наплавленні деталей візків, має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88. Робота устаткування не повинна утворювати додатково до роботи обладнання шуму і вібрації, а їх експлуатація потребувати, вимагати додаткових індивідуальних засобів захисту. Мийна машина для миття візків, має бути обладнана установкою для очищення, повторного використання та відведення стічної води.

При виконанні газозварювальних робіт потрібно дотримуватися правил техніки безпеки, що передбачені діючими «Правилами техніки безпеки в газовому господарстві», «Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевої обробки металу», а також «Правилами устрою та безпечної експлуатації судин, котрі працюють під тиском» ДНАОП 0.00-1.07-94. При всіх видах зварювальних робіт найбільш небезпечним видом травматизму є враження електрострумом.

Експлуатація електрозварювального устаткування повинна відповідати вимогами «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». Переносні електричні освітлювачі повинні мати напругу 36В та відповідати «Правилам техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». При дефектоскопії деталей візків вантажних вагонів установки ДФ-1 і дефектоскопом ВД-12НФ, при роботі від мережі змінного струму необхідно дотримуватись «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок».