2004. Анатомія і фізіологія дитячого організму Б.Г. Хоменко, О.М. Дідков

Анатомія і фізіологія дитячого організму

Скачать книгу в формате “pdf” вы можете в конце описания

Содержание:

 

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

 

ПЕРІОД ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ВИДІВ ТКАНИН

ВІКОВІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

 

РОЗДІЛ ІІ. МОРФОЛОГІЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВІДДІЛІВ ЦЕНТРАЛІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 

НЕРВОВА СИСТЕМА

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОЛОГІЧНО

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МОРФОЛОГІЧНОГО І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

РІСТ І РОЗВИТОК СПИННОГО МОЗКУ

РІСТ І РОЗВИТОК ДОВГАСТОГО МОЗКУ І МОСТА

РІСТ І РОЗВИТОК МОЗОЧКА

РІСТ І РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО МОЗКУ

 

РІСТ І РОЗВИТОК ПРОМІЖНОГО МОЗКУ І БАЗАЛЬНИХ ЯДЕР

РОЗВИТОК КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДО 1 РОКУ

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ У ВІЦІ ВІД 1 ДО 3 РОКІВ

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗАТОРИ

 

СТРУКТУРА І ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗАТОРІВ

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЦЕПТОРНИХ УТВОРЕНЬ

ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР

СЛУХОВОЙ АНАЛІЗАТОР

НЮХОВИЙ АНАЛІЗАТОР

СМАКОВИЙ АНАЛІЗАТОР

ШКІРНИЙ АНАЛІЗАТОР

 

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АНАЛІЗАТОР

РУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР

РОЗДІЛ ІУ МОРФОЛОГІЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК АНАЛІЗАТОРІВ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СМАКОВОГО І НЮХОВОГО АНАЛІЗАТОРІВ

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ШКІРНОГО АНАЛІЗАТОРА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА

РОЗДІЛ У ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

ЗНАЧЕННЯ І БУДОВА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

БУДОВА КІСТЯКА

БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КІСТЯКОВИХ М’ЯЗІВ

 

РОЗДІЛ VI. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КІСТЯКА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КІСТЯКОВОЇ МУСКУЛАТУРИ

 

РОЗДІЛ VІІ. ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ

 

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ

ГІПОФІЗ

ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА

ПАРАЩИТОВИДНІ ЗАЛОЗИ

 

НАДНИРНИКИ

СТАТЕВІ ЗАЛОЗИ

ВИЛОЧКОВА ЗАЛОЗА

ЕПІФІЗ

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА

 

РОЗДІЛ VІІІ. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЇ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІПОФІЗА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАДНИРНИКІВ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАЩИТОВИДНИХ ЗАЛОЗ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ Й ЕПІФІЗА

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

 

РОЗДІЛ ІХ. КРОВ

 

ЗНАЧЕННЯ КРОВІ

СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМИ КРОВІ

ЕРИТРОЦИТИ

ЛЕЙКОЦИТИ

ТРОМБОЦИТИ

ІМУННІ ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ

РУЙНУВАННЯ Й УТВОРЕННЯ КРОВ’ЯНИХ ТІЛЕЦЬ

 

РОЗДІЛ Х. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КРОВІ

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОТВОРЕННЯ

ЗМІНИ З ВІКОМ КІЛЬКОСТІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕРИТРОЦИТІВ

ЗМІНИ З ВІКОМ КІЛЬКОСТІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРОМБОЦИТІВ

ЗМІНИ З ВІКОМ КІЛЬКОСТІ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕЙКОЦИТІВ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУННИХ РЕАКЦІЙ І СКЛАДУ ПЛАЗМИ

 

РОЗДІЛ ХІ. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

 

ЗНАЧЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗМІ

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ЦИКЛ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ

ВЛАСТИВОСТІ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗУ

ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ

 

СИСТОЛІЧНИЙ І ХВИЛИННИЙ ОБ’ЄКТИ СЕРЦЯ. РОБОТА СЕРЦЯ

РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ

НЕРВОВА І ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ

НЕРВОВА І ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ТОНУСУ СУДИН

САМОРЕГУЛЯЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ВПЛИВ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 

РОЗДІЛ ХІІ. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМИ

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТОЛІЧНОГО І ХВИЛИННОГО ОБ’ЄМІВ СЕРЦЯ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РУХУ КРОВІ ПО СУДИНАХ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 

РОЗДІЛ ХІІІ. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

 

ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ. БУДОВА ОРГАНІВ ДИХАННЯ

ЗОВНІШНЄ ДИХАННЯ

ПЕРЕНЕСЕННЯ ГАЗІВ КРОВ’Ю

 

Также Вас может заинтересовать:  

2005. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области и методы ее иследования В.В. Белошенков, Н.В. Курякина, М.М. Лапкин, Р.В. Потловская

 

ОБМІН ГАЗІВ У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ

РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

РЕФЛЕКТОРНА РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАННЯ

РОЛЬ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В РЕГУЛЯЦІЇ ДИХАННЯ

 

РОЗДІЛ ХІV. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

 

МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДИХАННЯ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ

ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ З ВІКОМ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТУ ГАЗІВ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ДИХАННЯ

 

РОЗДІЛ ХV. ТРАВЛЕННЯ

 

ЗНАЧЕННЯ ТРАВЛЕННЯ. БУДОВА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

ТРАВЛЕННЯ В КИШЕЧНИКУ

ПЕЧІНКА, ЇЇ БУДОВА І ФУНКЦІЇ

РУХОВА ФУНКЦІЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

 

РОЗДІЛ ХVІ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАВЛЕННЯ

 

ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

РОЗВИТОК ЗАЛОЗ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

ВІКОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

 

Также Вас может заинтересовать:  

2005. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области и методы ее иследования В.В. Белошенков, Н.В. Курякина, М.М. Лапкин, Р.В. Потловская

 

РОЗДІЛ ХVІІ. ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ

 

ЗНАЧЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН, ЙОГО ОСНОВНІ ЕТАПИ

ФЕРМЕНТИ

ОБМІН БІЛКІВ

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ

ОБМІН ЛІПІДІВ

ЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ОБМІНУ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ

ОБМІН ВОДИ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

НОРМИ ХАРЧУВАННЯ

ВІТАМІНИ

НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН

ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ

 

РОЗДІЛ ХVІІІ. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ РЕЧОВИН

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ БІЛКІВ

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЛІПІДІВ

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЕНЕРГІЇ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ

 

РОЗДІЛ ХІХ. ВИДІЛЕННЯ

 

ЗНАЧЕННЯ І БУДОВА ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

МЕХАНІЗМ СЕЧОУТВОРЕННЯ

РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВИДІЛЕННЯ

 

РОЗДІЛ ХХ. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ СЕЧОУТВОРЕННЯ І СЕЧОВИДІЛЕННЯ

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НИРОК

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ НИРОК

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЇ НИРОК

 

РОЗДІЛ ХХІ. БУДОВА І ФУНКЦІЇ ШКІРИ

 

ЗНАЧЕННЯ ШКІРНОГО ПОКРОВА, ЙОГО ФУНКЦІЇ

БУДОВА ШКІРИ ЛЮДИНИ

ДЕЯКІ ПОХІДНІ ШКІРИ

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ШКІРИ