2004. Патологічна анатомія Шлопов В.Г.

Патологічна анатомія

Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания

Содержание:

 

Розділ 1.  Основні етапи розвитку патологічної анатомії в Україні 

 

Загальна патологічна анатомія 

 

Розділ 2. Ультраструктурні основи патології клітини

 

Цитоплазматична мембрана

Цитоплазма

Мітохондрії

Ендоплазматичний ретикулум

 

Апарат Гольджі

Лізосоми

Патологія немембранних органел

Ядро та його аномалії

 

Розділ 3. Пошкодження. Паренхіматозні дистрофії

 

Дистрофія

Морфогенез дистрофій

Паренхіматозні дистрофії

Паренхіматозні білкові дистрофії (диспротеїнози)

 

Гіаліново-крапельна дистрофія

Гідропічна, або вакуольна дистрофія

Рогова дистрофія

Паренхіматозні жирові дистрофії

Паренхіматозні вуглеводні дистрофії

 

Розділ 4. Стромально-судинні дистрофії

 

Стромально-судинні білкові дистрофії

Мукоїдне набухання

Фібриноїдне набухання

Гіаліноз

 

Амілоїдоз

Стромально-судинні жирові дистрофії

Порушення обміну нейтральних жирів

Порушення обміну холестерину та його ефірів

Стромально-судинні вуглеводні дистрофії

 

Розділ 5. Змішані дистрофії

 

Порушення обміну хромопротеїдів (ендогенні пігментації)

Порушення обміну гемоглобінових пігментів

Порушення обміну протеїногенних (тирозин-триптофанових) пігментів

Порушення обміну ліпідогенних пігментів (ліпопігментів)

Порушення обміну нуклеопротеїдів

Порушення мінерального обміну (мінеральні дистрофії)

Утворення каменів

 

Розділ 6. Некроз, апоптоз, атрофія — О. О. Селезньов

 

Некроз

Апоптоз

Атрофія

 

Розділ 7. Порушення кровообігу

 

Загальні порушення кровообігу

Загальне артеріальне повнокров’я

Загальне венозне повнокров’я

Загальне недокрів’я

 

Загальне гостре недокрів’я

Загальне хронічне недокрів’я

Згущення крові

Розрідження крові

Шок

 

Синдром дисемінованого внутрішньо судинного зсідання

Місцеві порушення кровообігу

Місцеве артеріальне повнокров’я

Місцеве венозне повнокров’я

Стаз

Кровотеча

 

Тромбоз

Емболія

Місцеве недокрів’я, або ішемія

Інфаркт

Порушення лімфообігу

Порушення вмісту тканинної рідини

 

Розділ 8. Компенсаторно-пристосувальні процеси

 

Гіпертрофія

Гіперплазія

Регенерація

Організація

Метаплазія

 

Розділ 9. Запалення

 

Альтерація

Ексудація

Проліферація

Регулювання запалення

Основні клінічні прояви гострого запалення

 

Термінологія запалення

Класифікація запалення

Альтеративне запалення

Ексудативне запалення

Проліферативне запалення

Дефіцити запальної відповіді

 

Розділ 10. Імунітет — О. О. Селезньов

 

Характеристики імунної відповіді

Антигени

Клітинна основа імунної відповіді

Лімфоцити

Макрофаги

 

Імуноілобуліни (антитіла)

Розпізнавання антигенів і основи різноманітності антигенних рецепторів

Виникнення різноманітності: ”ген-перемішуючий” механізм

Результати взаємодії антитіл з антигенами

Комплемент

Типи імунної відповіді

 

Розділ 11. Аномалії імунної відповіді — Т. І. Шевченко

 

Імунологічна гіперчутливість

Відторгнення трансплантата

Аутоімунні хвороби

Недостатність імунної відповіді

Природжений (первинний) імунодефіцит

 

Розділ 12. Загальне вчення про пухлини

 

Етіологія пухлин

Теорії розвитку пухлин

Морфогенез пухлин

Морфологія пухлин

 

Розділ 13. Епітеліальні пухлини

 

Папілома

Аденома

Рак, або карцинома

 

Розділ 14. Неепітеліальні пухлини -ТІ. Шевченко

 

Пухлини м’яких тканин

 

Розділ 15. Рак окремих органів

 

Рак шлунка

Рак стравоходу

Рак кишки

Рак печінки

Рак підшлункової’залози

 

Рак легень

Рак молочної залози

Рак матки

Рак яєчників

Рак нирок

 

Розділ 16. Пухлини кровотворної тканини 

 

Лейкози (лейкемії)

Лімфоми

Неходжкінські лімфоми

Лімфома Ходжкіна

 

2 частина. Спеціальна патологічна анатомія 

 

Розділ 17. Хвороби серцево-судинної системи

 

Атеросклероз

Гіпертонічна хвороба

Ішемічна хвороба серця

Цереброваскулярні захворювання — Л. І. Волос

Кардіоміопатії

 

Розділ 18. Ревматичні хвороби. Ендокардити — Т І. Шевченко

 

Ревматизм

Системний червоний вовчак

Ревматоїдний артрит

Системна склеродермія

Нодозний (вузликовий) поліартеріїт

Неревматичні ендокардити

 

Розділ 19. Хвороби нирок — Л.Волос

 

Гломерулярні захворювання нирок, або гломерулопатії

Первинні гломерулярні захворювання

Хронічний гломерулонефрит

Вторинні (набуті) гломерулопатії

Діабетична нефропатія

 

Амілоїдоз нирок

Судинні пошкодження нирок

Тубулопатії

Тубуло-інтерстиціальні захворювання нирок

Гнійний інтерстиційний нефрит

Хронічна ниркова недостатність

 

Розділ 20. Хвороби органів травної системи — Т. І. Шевченко 

 

Запальні захворювання шлунка

Гострий гастрит

Хронічний гастрит

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки

Апендицит

 

Также Вас может заинтересовать:  

2005. Анатомия мышечной системы. Мышцы, фасции и топография Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И.

 

Захворювання тонкої і товстої кишки

Панкреатит

Хвороби печінки

Цироз печінки

 

Розділ 21. Хвороби органів дихання — О. О. Селезньов 

 

Бронхіт, або запалення бронхів

Гострий бронхіт

Пневмонії

Гострі запальні захворювання легень, або гострі пневмонії

Крупозна пневмонія

 

Вогнищеві пневмонії

Неінфекційні пневмонії

Проміжна пневмонія

Гострі деструктивні процеси в легенях

 

Хронічні неспецифічні захворювання легень

Хронічний бронхіт

Бронхоектази і бронхоектатична хвороба

Емфізема легень

Бронхіальна астма

Інтерстиційні захворювання легень

 

Розділ 22. Ендокринна патологія — О. О. Селезньов

 

Цукровий діабет

Захворювання щитовидної залози

 

Розділ 23. Пренатальна патологія

 

Гаметопатії

Порушення розвитку плоду в результаті генетичних пошкоджень. Хромосс аберації

Природжені порушення метаболізму

Кістозний фіброз (муковісцидоз)

Кіматопатії

 

Бластопатії

Ембріопатії

Класифікація природжених вад розвитку

Найважливіші вади розвитку

Фетопатії

 

Розділ 24. Перинатальна патологія

 

Недоношеність, незрілість, переношеність

Інфекційні захворювання

Неінфекційні захворювання

Асфіксія

Пологова травма

 

Крововиливи у шлуночки мозку

Гемолітична хвороба

Геморагічна хвороба новонароджених

Пневмопатії

Пневмонії

 

Розділ 25. Професійні хвороби

 

Професійні хвороби, які викликаються впливом промислового пилу (пневмоконіоз)

Професійні захворювання, які викликаються промисловими хімічними виробничими отрутами

Професійні захворювання, які викликаються впливом фізичних чинників

Професійні захворювання, які викликаються біологічними виробничими чинниками

 

Розділ 26. Екологічна патологія. Принципи розпізнавання патології, пов’язаної з чинниками чорнобильської катастрофи -Терещенко В. П. Ь співаєш

Розділ 27. Інфекційні хвороби (загальне вчення)

 

Розділ 28. Пріонові інфекції — Л. І. Волос

 

Хвороба Крейтцфельда — Якоба

Хвороба куру

Синдром Герстмана — Страусслера — Шейнкера

Фатальне родинне безсоння

 

Хронічна прогресуюча енцефалопатія дитячого віку

(хвороба Альперса)

Спонгіформний міозит з пріон-асоційованими включеннями

 

Розділ 29. Вірусні інфекції

 

Гострі респіраторні вірусні інфекції

Грип

Парагрип

Респіраторно-синцитіальна інфекція

Аденовірусна інфекція

Інші вірусні інфекції

 

Вірусний гепатит

Кір

Поліомієліт

Краснуха

Паротит епідемічний

ВІЛ-зумовлений СНІД — ТІ. Шевченко

 

Розділ 30. Рикетсіози

 

Епідемічний висипний тиф

Спорадичний висипний тиф (хвороба Брілла)

Ку-рикетсіоз

 

Розділ 31. Бактеріальні інфекції

 

Туберкульоз

Сифіліс

Лепра

Склерома (риносклерома)

Сап

 

Розділ 32. Кишкові інфекції

 

Черевний тиф

Сальмонельози

Дизентерія (шигельоз)

Кампілобактерний ентероколіт

Ієрсиніозний ентероколіт

Гіардіаз (лямбліоз)

 

Розділ 33. Карантинні інфекції — Т. І. Шевченко

 

Холера

Чума

Туляремія

Сибірка

Бруцельоз

 

Розділ 34. Гострі респіраторні інфекції бактеріальної етіології

 

Дифтерія

Скарлатина

Менінгококова інфекція

Коклюш

 

Розділ 35. Вісцеральні мікози — Т.І.Шевчепко

 

Актиномікоз

 

Розділ 36. Інфекційні хвороби, які викликаються найпростішими

 

Малярія

Амебіаз

Лейшманіоз