Технічне обслуговування візків в експлуатації (docx)

Технічне обслуговування візків в експлуатації

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису.

Зміст:

Несправності у візках вагонів, що знаходяться в експлуатації, виявляють при технічному огляді з пролазкою, на пунктах технічного обслуговування або пунктах підготовки вагонів до перевезень. Технічне обслуговування візків передбачає перевірку їх стану, виявлення несправностей, виконання необхідного ремонту і підготовку до перевезень, що забезпечують безпеку руху, пожежну безпеку, збереження перевізних вантажів у поїздах та прямування в них технічно справних вагонів.

Технічне обслуговування виконують на ПТО, ПКТО, ППС, ПКА, сортувальних станціях і перед завантаженням. Забороняється постановка в поїзд та прямування в ньому вагонів, якщо в візках є хоча б одна з наступних несправностей:

 • тріщини в литій боковій рамі, надресорній балці литої конструкції (вирубання браку сталевого лиття, що виконано після виготовлення надресорних балок не є підставою для бракування);
 • тріщини в консолях з’єднувальної балки чотиривісних візків;
 • тріщина в підп’ятнику, п’ятнику, у зоні, яку видно оглядачу вагонів під час огляду;
 • відсутність або тріщина шкворня;
 • тріщина у верхньому ковзуні, відсутність чи злам ковпака ковзуна візка типу ЦНИИ-ХЗ (18-100) чи відремонтованих з порушенням діючих технічних вимог;
 • відсутність болта кріплення ковпака ковзуна візка типу ЦНИИ-ХЗ (18-100);
 • сумарний мінімальний зазор між ковзунами по обидва боки візка в усіх типах чотирьохвісних вагонів, включаючи хопер-дозатори типу ЦНИИ — ДВЗ, більше 20 і менше 4 мм, крім хоперів для перевезення вугілля, гарячого агломерату, апатитів та хопер-дозаторів ЦНИИ — 2, ЦНИИ — З, думпкарів ВС — 50, в яких зазор має бути не більше 12 і не менше 6 мм, і думпкарів ВС-80, ВС-82, ВС-85 — не більше 20 та не менше 12 мм. Допускається відсутність зазорів між ковзунами однієї сторони візка. Відсутність зазорів між ковзунами по діагоналі вагону не допускається, при цьому сумарний зазор між ковзунами має бути в межах, зазначених вище;
 • в восьмивісних цистерн сумарний зазор між ковзунами з’єднувальної і шворневої балок по обидва боки одного кінця цистерни — менше 4 та більше 15 мм, між з’єднувальною і надресорною балками з обох кінців одного двовісного візка — не менше 4 і не більше 20 мм. Не допускаються зазори: у двох будь-яких ковзунах одного чотиривісного візка з однієї сторони цистерни; по діагоналі цистерни між ковзунами з’єднувальної і шворневої балок; по діагоналі чотиривісного візка між ковзунами надресорної та з’єднувальної балок;
 • обрив заклепки фрикційної планки, злом чи тріщини в клині амортизатора, злом упорного бурту клина амортизатора. Наявність тріщин в зварному шві привареного упорного ребра клина амортизатора візка типу ЦНИИ-ХЗ (18-100);
 • обрив однієї заклепки або болта, що укріплюють п’ятник або підп’ятник. Тріщина у верхньому або нижньому поясах і в зоні крайніх п’ятників з’єднувальної балки візка восьмивісного вагона, у кронштейнах гальмівного обладнання;
 • у цистерн для перевезення газів сумарні зазори в повзунах — менше 4 і більше 16 мм. За відсутності зазорів хоча б з однієї сторони одного візка вагон має бути відчеплений для перевірки зносів п’ятника та підп’ятника. Зазори перевіряються вантажовласниками перед і після завантаження газових цистерн;
 • вільні (ненавантажені) підклинові пружини і клини в порожніх вантажних вагонах та завищення хоча б одного клина відносно нижньої опорної поверхні над ресорної балки більше 10 мм.

Також вас може зацікавити:

Ремонт візків вантажних вагонів (docx)