Випрямлячі та перетворювачі ЕРС (docx)

Випрямлячі та перетворювачі ЕРС

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису

Найбільше використання на електрорухомому складі змінного струму набули тягові електродвигуни постійного та пульсуючого струму. Зміна частоти обертання якоря цих двигунів проводиться зміною величини напруги їх живлення. З цією метою на електрорухомому складі встановлюють пристрої, які називають випрямними установками (ВУ). Випрямні установки можуть створюватись на базі силових діодів, тиристорів або транзисторів.

При використанні діодних силових установок зміна величини напруги живлення проводиться переключенням обмоток тягового трансформатора, а установка виконує тільки функції статичного випрямляча. Силові установки, що виконані на тиристорах або транзисторах, дають можливість регулювати напругу живлення тягових електродвигунів безпосередньо в самих установках. Крім того, таки пристрої виконують функції інвертування постійного струму, що генерується тяговим електродвигуном під час електродинамічного гальмування, в змінний і рекуперації цього струму в контактну мережу.

Також вас може зацікавити:

Діоди та тиристори випрямних установок (docx)

Такі силові установки називають випрямними інверторними перетворювачами (ВІП). Нові електровози, які надходять в експлуатацію на залізниці України, побудовано тільки з використанням ВІП, але на залізниці експлуатується значна частка електровозів з некерованими силовими випрямними установками. Статичні випрямні пристрої використовуються не тільки в силових колах, а також в колах живлення допоміжних машин та управління. Простота конструкції цих пристроїв дає можливість говорити про подальші перспективи їх використання.

Таблиця 6.1 – Технічні характеристики випрямляючих пристроїв ЕРС

Також вас може зацікавити:

Електрорухомий склад (електровози, електропоїзди) Електронний підручник (docx)