Технічні характеристики електрорухомого складу (ЕРС) (docx)

Технічні характеристики електрорухомого складу (ЕРС)

Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису.

Зміст:

Технічні дані електровоза або електропоїзда показують його тягові та швидкісні можливості локомотивів в експлуатації. В таблицях 1 та 2 представлено технічні характеристики електровозів та електропоїздів, що експлуатуються на залізницях України. Для вантажних електровозів найважливішим показником є сила тяги та зчіпна вага локомотива. Саме ці два показники формують таке поняття, як коефіцієнт зчеплення, чим більше значення цього коефіцієнта, тим вище тягові властивості локомотива, вище значення сили тяги.

Велика потужність силової установки при невеликій масі локомотива приведе до буксування колісних пар і неможливості в повній мірі реалізувати силу тяги. Так, наприклад, для більшої реалізації сили тяги в електровозів ВЛ10У («утяжеленный») до рами кузова приварювали металеві листи, що збільшило навантаження від осі на рейки і дало можливість реалізувати велику тягову силу. При переробці вантажних електровозів серії ВЛ80 в пасажирські ВЛ40 було виявлено, що потужні тягові електродвигуни цих локомотивів при русі з пасажирським поїздом приводять до буксування, тому необхідно було підвищити вагу локомотива, що було зроблено в той самий спосіб. Такі локомотиви отримали в своїй назві літеру «у».

У технічних характеристиках електрорухомого складу потужність і силу тяги прийнято вказувати в годинному режимі роботи. Оскільки в процесі роботи тягове електроустаткування нагрівається через втрати енергії в його елементах, температура його підвищується. Годинна потужність тягового електродвигуна, є найбільша потужність на його валу, при якій двигун, почавши роботу при температурі навколишнього середовища, може працювати протягом однієї години без значного перевищення температури його елементів. Крім годинного, визначають також тривалий режим роботи й, відповідно, тривалу потужність.

Тривалою потужністю тягового двигуна називається та найбільша потужність, при якій двигун може працювати необмежено довгий час без значного перевищення температури. Сила тяги, струм, швидкість, КПД двигуна при тривалому режимі роботи називаються тривалими. Максимальну швидкість електричного рухомого складу називають конструкційною швидкістю. Конструкційна швидкість визначається максимальною швидкістю обертання якоря тягового двигуна. Діапазон потужностей сучасних магістральних електровозів у годинному режимі дорівнює 6 000… 10 000 кВт.

Також вас може зацікавити:

Механічне обладнання електровоза, електропоїзда (docx)

При цьому сила тяги у пасажирських електровозів становить 200…300 кН, а у вантажних — до 800 кН. Найвищу силу тяги електровози розвивають при русі з місця. Наприклад, вантажний електровоз 2ЭС5К має силу тяги в годинному режимі — 464 кН, у тривалому режимі — 423 кН, а при пуску — 726 кН. Пасажирський електровоз ДСЗ має силу тяги в тривалому режимі — 270 кН, а при рушанні — 375 кН.

Технічні характеристики електровозів

Технічні характеристики електропоїздів

Щоб збільшити швидкість руху локомотива, використовують обмеження поля збудження тягових електродвигунів, підключаючи паралельно обмоткам збудження головних полюсів резистори та індуктивні шунти.

Рис. 1.10 Тягові характеристики електровоза постійного струму а) ВЛ10 та змінного струму б) ВЛ80

Залежність між силою тяги локомотива та швидкістю руху показує тягова характеристика (рис. 1.10). На цьому графіку відображено тягові властивості локомотива, вказано обмеження електровоза по швидкості руху та силі тяги при рушенні з місця. Зі збільшенням швидкості руху сила тяги зменшується . Максимальну силу локомотив розвиває при рушенні з місця з поїздом. При великих значеннях ваги поїзда електровоз може перейти в режим буксування або обірве автозчеп. Значення тривалої сили тяги та швидкості використовують при розрахунках маси поїзда, який може провести по перегону даний локомотив.

При цій швидкості руху в електровоза максимальний ККД (82 %) та режим роботи найбільш економічний. Це дає можливість розрахувати найбільш оптимальний режим швидкості руху в залежності від профілю колії, розрахувати час руху поїзда між станціями, масу складу, нагрівання електричних машин, а саме головне — розрахувати витрати електроенергії. Використання локомотивів з урахуванням розрахункових параметрів дозволяє зменшити витрати електроенергії та знизити собівартість перевезення. Для електропоїздів важливим значенням є прискорення електропоїзда.

Невелика потужність тягових електродвигунів на електропоїздах (до 220…240 кВт) і велика кількість тягових осей дозволяє одержати сумарну потужність електропоїздів 4 700…4 800 кВт. Це дає можливість забезпечити високі прискорення і швидкості руху, що є для моторвагонної тяги дуже важливою характеристикою. Режим роботи електропоїздів потребує суворого дотримання графіку руху. Часті зупинки та висока швидкість руху негативно впливають на роботу тягових електричних двигунів.

Тому можливість тягового електричного двигуна сприймати значне підвищення напруги за короткий час впливає на прискорення електропоїзда і дає можливість дотримуватись графіка руху. Ще один фактор — це кількість місць пасажирів. Чим більшим буде це значення — тим нижчою собівартість перевезення пасажирів. Даний фактор впливає на прискорення, тому в електропоїздах передбачене регулювання прискорення в залежності від кількості пасажирів, профілю колії та графіка руху поїзду.

Також вас може зацікавити:

Загальні відомості про електрорухомий склад (електропоїзди, електровози)