Електроіскрова обробка металів (docx)

Електроіскрова обробка металів

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису.

Електроіскровий метод обробки металів заснований на використанні електричної ерозії, при якій відбувається нерівномірне, спрямоване від анода до катода руйнування працюючої пари контактів. Якщо в процесі електроіскрової обробки імпульсний розряд протікає в рідкому діелектричному середовищі, то з деталі, підключеної до ланцюга установки в якості анода, знімається метал. Якщо ж деталь підключена в якості катода і процес протікає в газовому середовищі, то на деталі відбувається відкладення металу анода. Електроіскрову обробку застосовують:
– для зняття металу з деталей, виготовлених із загартованих сталей або з твердих сплавів;
– для отримання різних отворів;
– для нанесення на зношені поверхні покриттів з различних металів і твердих сплавів.