2002. Електробезпека на виробництвi видання друге В.І.Гажаман

Електробезпека на виробництвi видання друге

Зміст: 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2. ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
2.1. Особливості ураження електричним струмом
2.2. Особливості дії на живу тканину
2.2.1. Місцеві електротравми
2.2.2. Електричний удар
2.3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом
3. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
3.1. Послідовність надання першої допомоги
3.2. Звільнення від дії електричного струму
3.3. Перша допомога потерпілому від дії електричного струму
3.4. Перша допомога при опіках
3.4.1. Термічні і електричні опіки
3.4.2. Хімічні опіки
3.5. Способи оживлення організму у випадку клінічної смерті
3.5.1. Штучне дихання
3.5.2. Зовнішній масаж серця
4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ
4.1. Класифікація за характером довкілля
4.2. Класифікація за небезпекою ураження струмом
5. ОХОРОНА ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
6. ЗАХИСНІ ЗАСОБЕ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
6.1. Умови та основні причини ураження електричним струмом
7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
7.1. Недоступність струмовідних частин для випадкового дотику
7.2. Захист від ураження електричним струмом у разі ушкодження ізоляції
7.2.1. Захисне заземлення. Занулення
7.2.2. Захисне вимикання
7.2.3. Застосування малої напруги
7.2.4. Захисне розділення мережі
7.3. Застосування засобів захисту, що використовуються в електроустановках
7.3.1. Засоби захисту
7.3.2. Порядок збереження засобів захисту
7.3.3. Контроль за станом засобів захисту та їх облік
7.3.4. Загальні правила користування засобами захисту
7.3.5. Вимоги до окремих видів засобів захисту і правила користування ними
7.3.5.1. Електрозахисні засоби
7.3.6. Засоби індивідуального захисту
8. ОРГАНІЗАЦІЯ.БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
8.1. Загальні вимоги
8.2. Вимоги до електротехнічних працівників
8.3. Оперативне обслуговування
8.4. Виконання робіт
8.5. Основні організаційні заходи які забезпечують безпеку робіт
8.5.1. Працівники відповідальні за безпеку робіт
8.5.2. Порядок видачі та оформлення наряду
8.5.3. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт
8.5.4. Нагляд під час виконання робіт за нарядом
8.5.5. Оформлення перерв у роботі
8.5.6. Переведення бригади на нове робоче місце
8.5.7. Закінчення робіт. Закриття наряду
8.5.8. Виконання робіт за розпорядженням
8.5.9. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку поточної експлуатації
8.5.10. Вмикання електроустановок після повного закінчення робіт
8.6. Технічні заходи, що убезпечують роботи
8.6.1. Порядок підготовки робочого місця
8.6.2. Вимикання (зняття напруги)
8.6.3. Вивішування плакатів безпеки. Обгороджування робочого місця
8.6.4. Перевірка відсутності напруги
8.6.5. Встановлення заземлень