2005. Анатомія людини. Том 1 Ковешніков В.Г.

Анатомія людини. Том 1

Скачать книгу в формате “pdf” вы можете в конце описания

Содержание:

 

Анатомія людини, її визначення і місце серед інших біологічних та медичних дисциплін

Спеціалізовані напрямки анатомії

Поняття про норму і аномалії

Методи вивчення анатомії

Анатомічна термінологія

Вісі і площини, які проводяться через тіло

Контрольні питання

 

Загальний план будови організму. Рівні його структурної організації

Розвиток зародка людини

Місце людини в живій природі

Статеві, вікові та індивідуальні особл вості будови людини

Тип будови тіла поняття про конституцію

Контрольні питання

 

Історія розвитку анатомії

 

Основні етапи розвитку анатомії

Короткі біографічні дані про видатних: зарубіжних анатомів

Історія вітчизняної анатомії

Контрольні питання

 

Скелетна система. Загальні дані

 

Кістка як орган

Класифікація кісток

Функції скелета

Розвиток кісток

Вплив внутрішніх та зовнішніх фак торів на ріст і будову кісток

Контрольні питання

 

Частини скелета. Скелет тулуба

Хребтовий стовп

Хребець

Шийні хребці

Грудні хребці

Поперекові хребці

 

Крижові хребці

Куприкові хребці

Скелет грудної клітки

Ребра

Груднина

 

Контрольні питання

Еволюція скелета тулуба

Розвиток скелета тулуба

людини в онтогенезі

Аномалії скелета тулуба

Контрольні питання

 

Череп

 

Кістки мозкового черепа

Потилична кістка

Клиноподібна кістка

Скронева кістка

Тім’яна кістка

 

Лобова кістка

Решітчаста кістка

Кістки лицевого черепа

Верхня щелепа

Піднебінна кістка

Вилична кістка

 

Сльозова кістка

Носова кістка

Леміш

Нижня носова раковина

Нижня щелепа

Під’язикова кістка

 

Череп в цілому

 

Мозковий череп

Склепіння черепа

Зовнішня основа черепа

Внутрішня основа черепа

Лицевий череп

Скронева ямка

 

Підскронева ямка

Очна ямка

Порожнина носа

Контрольні питання

Еволюція мозкового черепа у хребтових тварин

Еволюція ісцерального черепа у хребтових тварин

 

Розвиток черепа у людини

Вікові особливості черепа

Аномалії кісток мозкового черепа

Аномалії кісток лицевого черепа

Череп як об’єкт антропологічних досліджень

Контрольні питання

 

Скелет кінцівок. Кістки верхньої кінцівки 

 

Грудний пояс

Лопатка

Ключиця

Вільна частина верхньої кінцівки

Плечова кістка

Променева кістка

 

Ліктьова кістка

Кістки кисті

Зап’ясткові кістки

П’ясткові кістки

Кістки пальців

Контрольні питання

 

Кістки нижньої кінцівки

 

Тазовий пояс

Кульшова кістка

Клубова кістка

Сіднича кістка

Лобкова кістка

Вільна частина нижньої кінцівки

 

Стегнова кістка

Наколінок

Великогомілкова кістка

Малогомілкова кістка

Кістки стопи

Заплеснові кістки

 

Плеснові кістки

Кістки пальців

Контрольні питання

Еволюція скелета кінцівок

Онтогенез скелета кінцівок у людини

Вади розвитку і аномалії кінцівок

 

Система з’єднань

 

Розвиток з’єднань скелета

Класифікація з’єднань кісток

Неперервні з’єднання кісток

Синовіальні з’єднання (суглоби)

Класифікація суглобів

Контрольні питання

 

З’єднання тулуба

 

З’єднання між хребцями

З’єднання тіл хребців

З’єднання суглобових відростків

З’єднання дуг, остистих і попереч відростків

З’єднання хребта з черепом

 

Хребет у цілому

Вигини хребтового стовпа

З’єднання ребер

З’єднання груднини

Грудна клітка

 

 

З’єднання черепа

 

Скронево-нижньощелепний суглоб

 

З’єднання верхньої кінцівки

 

Груднинно-ключичний суглоб

Надплечово-ключичний суглоб

Зв’язки лопатки

Плечовий суглоб

 

Ліктьовий суглоб

З’єднання кісток передпліччя

Суглоби кисті

Контрольні питання

 

З’єднання нижньої кінцівки

 

Крижово-клубовий суглоб

Лобковий симфіз

Синдесмози тазу.

Таз

Великий таз

Малий таз

 

Кульшовий суглоб

Колінний суглоб

З’єднання кісток гомілки

Надп’ятково-гомілковий суглоб

Суглоби стопи

З’єднання кісток заплесна

 

Зв’язки заплесна

Заплесно-плеснові суглоби

Плесно-фалангові суглоби

Міжфалангові суглоби стопи

Склепіння стопи

Контрольні питання

 

М’язова система  

 

М’язова тканина

Будова м’язів

Скелетні м’язи

 

Класифікація м’язів

Допоміжний апарат м’язів

Фасції

Фіброзні і синовіальні піхви сухожилків

 

Синовіальні і слизові сумки

Робота м’язів

Контрольні питання

Еволюція м’язової системи

Розвиток м’язів у людини

Контрольні питання

 

М’язи спини

 

Поверхневі м’язи спини

Глибокі м’язи спини

Фасції спини

 

М’язи грудної клітки 

 

Поверхневі м’язи грудної клітки

Аутохтонні м’язи грудної клітки

Фасції грудної клітки

 

М’язи живота

 

Передні м’язи живота

Бічні м’язи живота

Задні м’язи живота

Фасції живота

Біла лінія

Пахвинний канал

Контрольні питання

 

М’язи шиї

 

Поверхневі м’язи шиї

Надпід’язикові м’язи

Підпід’язикові м’язи

 

Глибокі м’язи шиї

Топографія шиї

Шийна фасція

Міжфасціальні простори шиї

 

М’язи голови

М’язи лиця 

 

М’язи склепіння черепа

М’язи навколо очної щілини і носа

М’язи навколо ротової щілини

 

Жувальні  м’язи

 

Поверхневі жувальні м’язи

Глибокі жувальні м’язи

 

Фасції голови

 

Контрольні питання

 

М’язи верхньої кінцівки 

 

М’язи грудного пояса

М’язи плеча

Передня група

Задня група

М’язи передпліччя

 

Передня група

Задня група

М’язи кисті

М’язи thenar

М’язи hypothenar

 

Середні м’язи долоні

Фасції верхньої кінцівки

Топографія верхньої кінцівки

Синовіальні сумки верхньої кінцівки

Синовіальні піхви сухожилків верхньої кінцівки

 

М’язи нижньої кінцівки

 

М’язи тазового пояса

Передня група

Задня група

 

М’язи стегна

 

Передня група

Медіальна група

Задня група

 

М’язи гомілки

 

Передня група

Латеральна група

Задня група

Поверхневий шар

Глибокий шар

 

М’язи стопи

 

Тильні м’язи

М’язи підошви

Медіальна група

Латеральна група

 

Середня група

Фасції нижньої кінцівки

Топографія нижньої кінцівки

Синовіальні сумки нижньої кінцівки

Синовіальні піхви ухожилків нижньої кінцівки