2006. Технологія електродугового зварювання, І. В. Гуменюк, О. В. Іваськів, О. В. Гуменюк

Технологія електродугового зварювання

Завантажити книгу у форматі “djvu” ви можете в кінці опису

Зміст:

 

Передмова

Розділ 1

Розвиток зварювального виробництва

 

1.1. Історія розвитку зварювання

1.2. Класифікація основних видів зварювання

1.3. Перспективи розвитку зварювального виробництва

Контрольні запитання то завдання

 

Розділ 2

Зварні з’єднання й шви

 

2.1. Зварні з’єднання. Основні поняття то визначення

2.2. Класифікація швів

2.3. Умовні позначення швів зварних з’єднань

 

Розділ 3

Зварювальна дуга

 

3.1. Зварювальна дуга та її будова

3.2. Характеристики зварювальної дуги

3.3. Плавлення електродного та основною металу

3.4. Продуктивність процесу зварювання

 

Розділ 4

Металургійні процеси при дуговому зварюванні

 

4.1. Особливості металургійних процесів при зварюванні

4.2. Кристалізація металу шва

4.3. Структура шва від термічного впливу

4.4. Виникнення тріщин при зварюванні

4.5. Зварюваність металів

4.6. Аналіз хімічного складу матеріалів

 

Розділ 5

Джерела живлення дуги

 

5.1. Обладнання зварювального поста

5.2. Класифікація та умовні позначення джерел живлення

5.3. Характеристики джерел живлення і вимоги до них

5.4. Зварювальні трансформатори

5.5. Зварювальні випрямлячі

5.6. Зварювальні генератори

5.7. Зварювальні перетворювачі

 

5.8. Зварювальні агрегати

5.9. Джерела живлення для імпульсно-дугового зварювання

5.10. Джерела живлення плазмової дуги

5.11. Джерела живлення для зварювання малоамперною й трифазною дугою

5.12. Джерела живлення та установки для зварювання неплавкими електродами

5.13. Паралельне з’єднання джерел живлення

5.14. Інструменти та приладдя електрозварника

5.15. Обслуговування та ремонт зварювального обладнання

 

Розділ 6

Зварювальні матеріали

 

6.1. Види електродних матеріалів

6.2. Дроти для зварювання сталей і чавунів

6.3. Дріт для зварювання кольорових металів та їх сплавів

6.4. Матеріали для наплавлення

6.5 Порошковий дріт і стрічка

6.6. Покриті електроди для ручного дугового зварювання, наплавлення та різання

6.7. Класифікація та умовні позначення покритих електродів

6.8. Призначення покритих електродів

 

6.9 Матеріали для зварювання чавуну

6.10. Матеріали для зварювання міді та її сплавів

6.11. Матеріали для зварювання алюмінію та його сплавів

6.12. Умови зберігання й підготовка до зварювання покритих електродів

6.13. Неплавкі електроди

6.14. Захисні гази та їх суміші

6.15. Зварювальні флюси

 

6.16. Екзотермічні матеріали для паяння, зварювання та різання

6.17. Підкладні матеріали

 

Розділ 7

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

 

7.1. Підготовка та складання деталей для зварювання

7.2. Основні типи зварних з’єднань (ГОСТ 5264-80)

7.3. Режими ручного душного зварювання покритими електродами

7.4. Вплив показників режимів зварювання на розміри та форму шва

7.5. Запалювання дуги й техніка маніпулювання електродом

7.6. Зварювання стикових швів у нижньому положенні

7.7. Зварювання кутових швів

 

7.8. Способи виконання швів за перерізом

7.9. Способи зварювання швів різної довжини

7.10. Особливості зварювання швів у різних просторових положеннях

 

Розділ 8

Деформації та напруги при зварюванні

 

8.1. Причини виникнення напруг і деформацій та способи їх зменшення

8.2. Термічна обробка при зварюванні

8.3. Вібраційна обробка зварних конструкцій

8.4. Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій

 

Розділ 9

Зварювання в захисних газах

 

9.1. Класифікація способів зварювання в захисних і газах

9.2. Схеми зварювання в середовищі захисних газів

9.3. Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з’єднань

9.4. Способи регулювання електричної дуги

9.5. Класифікація обладнання для механізованого зварювання

9.6. Газова апаратура й прилади

9.7. Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах

 

9.8. Режим зварювання плавким електродом у вуглекислому газі

9.9. Загальні рекомендації з техніки зварювання

9.10 Техніка зварювання у вуглекислому газі

9.11. Технологія зварювані я із тільним і графітовим електродом

9.12. Зварювання конструкційних сталей в суміші захисних газів на основі аргону

9.13. Зварювання порошковим дротом

9.14. Зварювання самозахисним дротом

 

 

Розділ 10

Зварювання під флюсом

 

10.1. Галузі застосування та суть зварювання піл флюсом

10.2. Шви зварних з’єднань

10.3. Підготовка кромок до зварювання

10.4. Обладнання для напівавтоматичного та автоматичного зварювання

10.5. Шлангові напівавтомати

10.6. Зварювальні автомати

10.7. Режим зварювання під флюсом

 

10.8. Техніка автоматичного та напівавтоматичного зварювання під флюсом

10.9. Технічне обслуговування напівавтоматів для дугового зварювання

 

 

Розділ 11

Електрошлакове зварювання

 

11.1. Особливості електрошлакового зварювання

11.2. Суть електрошлаковою зварювання

11.3. Підготовка і складання кромок деталей

11.4. Апарати для електрошлакового зварювання

11.5. Матеріали і режими зварювання

11.6. Техніка зварювання

 

Розділ 12

Особливості зварювання різних видів

 

12.1. Плазмове зварювання

12 2. Електронно-променеве зварювання

12.3. Лазерне зварювання

12.4. Термічне зварювання

12.5. Контактне зварювання

12.6. Дифузійне зварювання

12.7. Дугопресове зварювання у магнітному полі

 

12.8. Індукційне зварювання

12.9. Зварювання тертям

12.10. Холодне зварювання

12.11. Зварювання вибухом

12.12. Ультразвукове зварювання

12.13. Імпульсно-магнітне зварювання

12.14. Ковальське (горнове) зварювання

 

12.15. Воднево-кисневе зварювання

12.16. Зварювання електрозаклепками

12.17. Комбіновані лазерно-лугові процеси

12.18. Комбінований процес точкового плазмово-дугового зварювання

12.19. Зварювання шпильок і стрижнів

12.20. Дугова зварювання під водою

 

Розділ 13

Високопродуктивні способи зварювання

 

13.1. Підношення продуктивності дугового зварювання

13.2. Зварювання високопродуктивними електродами

13.3. Зварювання глибоким проплавленням (опиранням)

13.4 Зварювання спареним електродом, гребінкою електродів і трифазною дугою

13.5. Зварювання лежачим і похилим електродом

13.6. Зварювання пульсуючою дугою

 

Розділ 14

Дугове зварювання вуглецевих і легованих сталей

 

14.1. Характеристики сталей

14.2. Зварювання сталей

14.3. Вплив основних елементів її і зварюваність сталей

14.4. Зварювання низьковуглецевих сталей

14.5. Зварювання середньовуглецевих сталей

14 6. Зварювання високовуглецевих сталей

14.7. Зварювання термозміцнених сталей і сталей із захисними покриттями

 

14.8.Зварювання низьколегованих сталей

14.9. Зварювання легованих теплостійких сталей

14.10 Зварювання середньолегованих сталей

14.11. Зварювання високолегованих сталей і сплавів

14.12. Зварювання різнорідних і двошарових сталей

 

Розділ 15

Зварювання чавунів

 

15.1. Характеристики чавунів

15.2. Особливості зварювання чавунів.

15.3. Холодне зварювання чавунів

15.4. Гаряче зварювання чавунів

 

Розділ 16

Зварювання кольорових металів та їх сплавів

 

16.1. Зварювання міді

16.2. Зварювання латуні

16.3. Зварювання бронзи

16.4. Зварювання алюмінію та його сплавів

16.5. Зварювання титану та його сплавів

16.6. Дугове зварювання нікелю та його сплавів

16.7. Зварювання магнієвих сплавів

 

16.8. Зварювання свинцю

16.9. Зварювання цинку, срібла та інших кольорових металів і сплавів

 

Розділ 17

Технологія зварювання тугоплавких і різнорідних металів

 

17.1. Зварювання тугоплавких металів

17.2. Зварювання різнорідних металів

 

Розділ 18

Зварювання пластмас

 

18.1. Особливості зварювання пластмас, механізм утворення зварного з’єднання

18.2. Зварювання плавленням (дифузійне)

18.3. Хімічне зварювання

18.4. Способи зварювання

 

Розділ 19

Дугове наплавлення та напилення

 

19.1. Загальні відомості про наплавлення

19.2. Наплавлювальні матеріали

19.3. Особливості технології наплавлення металами різних типів

19.4. Техніка наплавлення

19.5. Види наплавлення

19.6. Гамотермічне наплавлення

 

Розділ 20

Технологія виробництва зварних конструкцій

 

20.1. Класифікація зварних конструкцій

20.2. Особливості проектування будівельних конструкцій

20.3. Вибір матеріалів і способів зварювання

20.4. Механічні властивості та міцність зварних з’єднань

20.5. Технологічна міцність зварних з’єднань Зварюваність

20.6. Конструктивна міцність зварних з єднань

20.7. Балкові й решітчасті конструкції

20.8. Решітчасті конструкції

 

20.9. Арматура залізобетону

20.10. Оболонкові конструкції

20.11. Вертикальні циліндричні резервуари

20.12. Сферичні резервуари

20.13. Посудини які працюють під тиском. Типи посудин

20.14. Трубопроводи, труби. Класифікація. Технологія зварювання.

20.15. Зварювання ємкостей з-під нафтопродуктів

20.16. Ремонт виробів за допомогою зварювання

 

Розділ 21

Дугове різання

 

21.1. Особливості різних способів різання

21.2. Різання покритими електродами

21.3. Різання неплавкими електродами

21.4. Повітряно-дугове різання

21.5. Киснево-дугове різання

21.6. Дугове різання під флюсом, аргонодугове і різання сталевим диском

21.7. Плазмово-дугове різання

 

21.8. Електронно-променеве свердління отворів

21.9. Дугове підводне різання

 

Розділ 22

Якість зварювальних робіт. Зварні дефекти. Контроль якості

 

22.1. Показники якості зварних з’єднань

22.2. Дефекти підготовки та складання

22.3. Класифікація дефектів за типами і видами

22.4. Зовнішні дефекти

22.5. Внутрішні дефекти

22.6. Види контролю

22.7. Контроль зовнішнім оглядом та обміром

 

22.8. Гідравлічні ти пневматичні методи

22.9. Хімічний метод .

22.10. Галоїдний метод

22.11. Контроль капілярним методом

22.12. Контроль магнітними методами

22.13. Контроль ультразвуковими методами

22.14. Контроль радіаційними метолами

22.15. Руйнівні методи контролю. Механічні випробовування зварних з’єднань

22.16. Металографічні випробування зварних з’єднані.

22.17. Корозійні випробування

22.18. Хімічний і спектральний аналіз

 

Розділ 23

Основи технічного нормування зварювальних робіт

 

23.1. Нормування часу зварювання

23.2. Нормування ручного дугового зварювання .

23.3. Нормування напівавтоматичного та автоматичного зварювання

23.4. Нормування наплавлювальних робіт

 

Також вас може зацікавити:

  2000. Матеріали та технологія машинобудування, М. Г. Чумак

 

Розділ 24

Охорона праці при зварюванні та різанні

 

24.1. Основні види травматизму при зварюванні та різанні .\

24.2. Заходи щодо забезпечення електробезпеки

24.3. Захист від світлової радіації

24.4. Захист від шкідливих газових виділень, пилу та аерозолів

24.5. Запобігання можливим вибухам

24.6. Заходи безпеки від теплових епіків

24.7. Особливості забезпечення безпеки робіт при зварюванні та різанні на будівельно-монтажних площадках

 

24.8. Протипожежні заходи

24.9. Охорона праці зварників і різальників.

Контрольні запитання та завдання

Додатки

Список літератури