2002. Основи електричних вимірювань, О. Г. Шаповаленко, В. М. Бондар

Основи електричних вимірювань

Завантажити книгу у форматі «djvu» ви можете в кінці опису

Зміст:

 

Вступ

Глава 1. Електричні вимірювання та засоби, які для цього застосовуються

 

1.1. Терміни та визначення вимірювальної техніки

1.2. Класифікація електровимірювальних приладів

1.3. Позначення на шкалах електровимірювальних приладів

Контрольні запитання

 

Глава 2. Похибки вимірювань

 

2.1. Класифікація похибок вимірювань

2.2. Оцінка похибки при посередніх вимірюваннях

2.3. Класи точності засобів вимірювання

2.4. Повірка засобів вимірювання

Контрольні запитання

 

Глава 3. Міри електричних величин

         

3.1. Міри електрорушійної сили

3.2. Міри електричного опору

3.3. Зразкові котушки індуктивності та взаємної індуктивності. Зразкові міри ємності

Контрольні запитання

 

Глава 4. Вимірювальні механізми аналогових електровимірювальних приладів   

 

4.1. Вимірювальні механізми магнітоелектричної системи

4.2. Вимірювальні механізми електромагнітної системи

4.3. Вимірювальні механізми електродинамічної системи

4.4. Вимірювальні механізми феродинамічної системи

4.5. Вимірювальні механізми індукційної системи

4.6. Вимірювальні механізми вібраційної системи .

4.7. Вимірювальні механізми теплової системи

 

4.8. Вимірювальні механізми електростатичної системи

4.9. Вимірювальні механізми логометрів

Контрольні запитання

 

Глава 5. Електронні вимірювальні прилади 

 

5.1. Електронні прилади для вимірювання напруга

5.2. Електронні прилади для вимірювання струму

5.3. Електронні осцилографи

Контрольні запитання

 

Глава 6. Цифрові вимірювальні прилади      

 

6.1. Принципи побудови цифрових електровимірювальних приладів

6.2. Цифрові вольтметри

6.3. Цифрові частотоміри

Контрольні запитання

 

Глава 7. Потенціометри постійного та змінного струму

 

7.1. Потенціометри постійного струму

7.2. Вимірювання потенціометром постійного струму

7.3. Потенціометри змінного струму

Контрольні запитання

 

Глава 8. Амперметри і вольтметри. Вимірювання електричних струмів і напруг

         

8.1. Амперметри, міліамперметри, мікроамперметри і гальванометри

8.2. Вольтметри і мілівольтметри

8.3. Амперметри і вольтметри для кіл підвищеної частоти

8.4. Вимірювання струму

8.5. Вимірювання напруги

Контрольні запитання

 

Глава 9. Ватметри. Вимірювання електричної потужності

 

9.1. Ватметри. Вимірювання потужності на постійному і на однофазному змінному струмі

9.2. Трифазні ватметри. Вимірювання потужності у трифазних колах

9.3. Малокосинусні ватметри

9.4. Вимірювання потужності у колах підвищеної частоти

9.5. Вимірювання реактивної потужності

Контрольні запитання

 

Глава 10. Лічильники електричної енергії. Вимірювання споживання електричної енергії    

 

10.1. Лічильники електричної енергії однофазного змінного струму. Вимірювання енергії в однофазних колах змінного струму

10.2. Трифазні лічильники. Вимірювання енергії, споживаної у трифазних колах

10.3. Вимірювання реактивної електричної енергії

Контрольні запитання

 

Глава 11. Фазометри. Вимірювання зсуву фаз       

 

11.1. Однофазні фазометри і вимірювання зсуву фаз у однофазних колах

11.2. Трифазні фазометри. Вимірювання зсуву фаз у трифазних колах

11.3. Фазопокажчики та визначення порядку черговості фаз у трифазних мережах

Контрольні запитання

 

Глава 12. Омметри. Мегомметри. Вимірювання електричного опору

 

12.1. Омметри

12.2. Мегомметри

12.3. Мостові методи вимірювання опорів

12.4. Вимірювання дуже великих опорів

12.5. Визначення величини опору методом амперметра і вольтметра

12.6. Вимірювання опорів за допомогою вольтметра

12.7. Вимірювання величини опору заземлення

Контрольні запитання

 

Глава 13. Мікрофарадметри. Вимірювання електричної ємності    

 

13.1. Мікрофарадметри та їх використання для вимірювань величин ємностей

13.2. Визначення величин ємності та діелектричних втрат у конденсаторах

Контрольні запитання

 

Глава 14. Електричні частотоміри        

 

14.1. Вібраційні частотоміри

14.2. Аналогові частотоміри

14.3. Вимірювання частоти електричної напруги

Контрольні запитання

 

Глава 15. Реєструвальні прилади

 

15.1. Реєструвальні прилади прямого перетворення і прямого відліку

15.2. Автоматичні реєструвальні потенціометри і мости

15.3. Електромеханічні осцилографи

Контрольні запитання

 

Глава 16. Магнітні вимірювання 

 

16.1. Вимірювання магнітного потоку

16.2. Вимірювання напруженості магнітного поля

16.3. Вимірювання магнітної індукції

16.4 Характеристики магнітних матеріалів

16.5. Визначення характеристики намагнічування та петлі гістерезису феромагнітних матеріалів

16.6. Визначення втрат потужності від гістерезису та вихрових струмів у феромагнітних матеріалах

Контрольні запитання

 

Глава 17. Пристрої для розширення границь вимірювання електровимірювальних приладів

         

17.1. Шунти. Розширення меж вимірювання струмів електроприладами

17.2. Додаткові опори. Розширення меж вимірювання напруг електроприладами

17.3. Вимірювальні трансформатори струму

17.4. Вимірювальні трансформатори напруги

Контрольні запитання

 

Глава 18. Вимірювальні перетворювачі неелектричних величин на електричні

 

18.1. Вимірювальні перетворювачі механічних величин зі змінними активними опорами

18.2. Індуктивні вимірювальні перетворювачі

18.3, Індукційні вимірювальні перетворювачі

18.4. Взаємоіндуктивні вимірювальні перетворювачі

18.5. Ємнісні вимірювальні перетворювачі

18.6, Теплові вимірювальні перетворювачі

18.7. Електрохімічні вимірювальні перетворювачі

 

18.8. Фотоелектричні перетворювачі

18.9. Іонізаційні перетворювачі

Контрольні запитання

 

Глава 19. Вимірювання механічних величин

 

19.1. Вимірювання невеликих переміщень

19.2. Визначення відстані до місця пошкодження кабелю

19.3. Вимірювання рівнів речовин

Контрольні запитання

 

Глава 20. Вимірювання температури   

 

20.1. Контактне вимірювання температури

20.2. Безконтактні методи вимірювання температури

Контрольні запитання

 

Також вас може зацікавити:

2000. Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю, В. П. Щербаков, Є. В. Шматков, В. П. Головінов, В. О. Зайчук

 

Глава 21. Вимірювання складу речовин

         

21.1. Вимірювання рівня кислотності розчинів

21.2. Вимірювання складу газових сумішей

21.3. Вимірювання концентрації розчинів

21.4. Вимірювання вологості речовин

Контрольні запитання

Список рекомендованої літератури