2000. Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю, В. П. Щербаков, Є. В. Шматков, В. П. Головінов, В. О. Зайчук

Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю

Завантажити книгу у форматі “djvu” ви можете в кінці опису

Зміст: 

 

Передмова

Від авторів

 

Розділ 1

Загальні питання методики навчання спеціальної технології  

 

1.1. Проведення навчального процесу зі спеціальної технології

1.2. Основи проектування навчання зі спеціальної технології

1.3. Міжпредметні та міжтемні зв’язки зі спеціальної технології

1.4. Нормативна, документальна і навчальна література зі спеціальної технології

1.5. Дидактика навчання спеціальній технології

1.6. Формування технічних і технологічних знань, умінь та навичок

1.7. Методика викладу нового матеріалу зі спеціальної технології

 

1.8. Вивчення спеціальної технології в режимі комп’ютерного навчання

1.9. Урок як форма проведення занять зі спеціальної технології

1.10. Використання на уроках зі спеціальної технології засобів наочності

1.11. Практичне закріплення навчального матеріалу зі спеціальної технології

1.12. Самостійна робота учнів зі спеціальної технології

1.13. Контроль засвоєння спеціальної технології

 

Розділ 2

Конкретні питання викладання спеціальної технології

 

2.1. Загальні положення

2.2. Загальні питання викладання спеціальної технології

Тема 1. Відомості про токарне оброблення

Тема 2. Технологічні процеси оброблення типових деталей

Тема 3. Верстати токарної групи

Тема 4. Налагодження токарних верстатів

Тема 5. Оздоблювальне оброблення поверхонь

Тема 6. Фрезерні верстати і роботи, виконувані на них

 

Тема 7. Нарізування різьби різцем на токарно-гвинторізних верстатах

Тема 8. Оснастка для металорізальних верстатів

Тема 9. Відомості з опору матеріалів

Тема 10. Основи різання металів

Тема 11. Електро- та гідроприводи верстатів

Тема 12. Шліфувальні верстати

Тема 13. Свердлильні верстати

 

Тема 14. Верстати з програмним керуванням, їх обслуговування

Тема 15. Експлуатація металорізальних верстатів

Тема 16. Відомості зі стандартизації та контролю якості продукції

 

Також вас може зацікавити:

2006. Технологія електродугового зварювання, І. В. Гуменюк, О. В. Іваськів, О. В. Гуменюк

 

Розділ 3

Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи, підготовка до захисту і захист випускної роботи

 

3.1. Загальні питання методики виконання випускних робіт

3.2. Методика підготовки і проведення випускного екзамену

3.3. Методичні рекомендації щодо виконання розділів випускної роботи

Післямова

Додатки

Список рекомендованої літератури