2000. Матеріали та технологія машинобудування, М. Г. Чумак

Матеріали та технологія машинобудування

Завантажити книгу у форматі “djvu” ви можете в кінці опису

Зміст:

 

Частина І

МАШИНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

 

Глава 1. Конструкційні матеріали. Будова, властивості металів і способи їх визначення

 

1.1. Класифікація конструкційних матеріалів

1.2. Атомно-кристалічна будова металів та сплавів

1.3. Макро- та мікроструктура металів та сплавів

1.4. Загальні відомості про властивості металів

1.5. Механічні та технологічні властивості металів

 

Глава 2. Основні відомості про сплави та порошкову металургію

         

2.1. Поняття про металеві сплави

2.2. Діаграми стану сплавів

2.3. Алотропні форми заліза

2.4. Діаграма стану залізо — вуглець

2.5. Поняття про порошкову металургію

 

Глава 3. Чавун  

 

3.1. Відомості про чавун

3.2. Характеристика, хімічний склад і класифіка­ція чавуну

3.3. Маркірування та призначення чавуну

3.4. Ковкий чавун і його властивості

3.5. Антифрикційний чавун і його властивості

 

Глава 4. Вуглецеві та леговані сталі               

 

4.1. Характеристика та класифікація сталі

4.2. Вплив елементів, що входять до складу сталі на її властивості

4.3. Конструкційні сталі

4.4. Інструментальні сталі

4.5. Основні властивості легованих сталей і сталі із спеціальними властивостями

 

Глава 5. Кольорові метали і сплави     

 

5.1. Відомості про металургію кольорових металії

5.2. Класифікація кольорових металів та галузі їх застосування

5.3. Мідь і її сплави

5.4. Алюміній та його сплави

5.5. Магній і його сплави

5.6. Титан і його сплави

5.7. Антифрикційні сплави

 

Глава 6. Термічна і хіміко-термічна обробка

 

6.1. Термічна обробка сталі

6.2. Нагрівальне та охолоджувальне обладнання термічних цехів

6.3. Основи термічної обробки сталі

6.4. Перетворення в сталі під час охолодження .

6.5. Дефекти термічної обробки

6.6. Термічна обробка легованих швидкорізальних сталей

6.7. Обробка сталі холодом

 

6.8. Поверхневе гартування

6.9. Хіміко-термічна обробка сталі

6.10. Термомеханічна обробка сталі та термічна обробка чавуну і кольорових металі

 

Глава 7. Порошкові мінералокерамічні та наплавні тверді сплави            

 

7.1. Порошкові сплави

7.2. Класифікація порошкових сплавів

7.3. Порошкові тверді сплави

7.4. Мінералокерамічні сплави

7.5. Надтверді різальні матеріали

7.6. Наплавні тверді сплави

 

Глава 8. Неметалеві та композиційні матеріали

 

8.1. Пластичні маси

8.2. Гумові та ебонітові матеріали і вироби

8.3. Графітові матеріали

8.4. Абразивні матеріали та інструменти

8.5. Лакофарбові матеріали

8.6. Клеї

8.7. Мастильні матеріали

 

8.8. Допоміжні матеріали

8.9. Композиційні матеріали

 

Частина II

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ

 

Глава 9. Основні поняття та означення

                   

9.1. Виробничий та технологічний процеси

9.2. Елементи технологічного процесу

9.3. Поняття про концентрований, диференційо­ваний і типовий процеси

9.4. Типи виробництва

9.5. Види обробки в машинобудуванні

 

Глава 10. Заготовки деталей машин

 

10.1. Характеристика заготовок

10.2. Виробництво виливків

10.3. Спеціальні способи лиття

10.4. Класифікація стального лиття

10.5. Виробництво виливків з кольорових металів і сплавів

10.6. Виробництво поковок, штамповок і прокату

10.7. Види штампування

 

10.8. Зварювання електродугове та газокисневе різання металів

10.9. Основні види зварювання

10.10. Типові дефекти заготовок

10.11. Виготовлення заготовок методами порошко­вої металургії

10.12. Виготовлення заготовок з пластмас

10.13. Припуски на обробку

 

Глава 11. Точність обробки та якість поверхні

 

11.1. Поняття про точність розмірів і форм

11.2. Фактори, що впливають на точність обробки

11.3. Розсіювання (розподіл) розмірів під час обробки

11.4. Економічна та здобута точність обробки

11.5. Основні поняття про якість

11.6. Шорсткість поверхонь

 

Глава 12. Принципи базування

 

12.1. Встановлення заготовок під час обробки

12.2. Поняття про бази та їх добирання

12.3. Базування заготовок у пристосуваннях

12.4. Похибка базування

 

Глава 13. Основи розробки технологічних процесів

 

13.1. Вихідні дані та послідовність проектування технологічних процесів

13.2. Технологічність конструкцій виробів

13.3. Основні етапи проектування

13.4. Технологічна документація

13.5. Побудова технологічного маршруту

13.6. Розробка робочих технологічних процесів і операцій

13.7. Типізація і класифікація технологічних про­цесів обробки деталей

 

13.8. Визначення оптимальних режимів різання

13.9. Методи підвищення продуктивності праці під час обробки різанням

13.10. Засоби зменшення основного та допоміжного часу. Високопродуктивне різання

13.11. Контроль якості продукції

 

Частина III

ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ

 

Глава 14. Обробка деталей типу валів 

 

14.1. Виготовлення заготовок для валів

14.2. Обробка на токарних верстатах

14.3. Обробка за допомогою копіювальних при­стосувань

14.4. Шліфування та інші види остаточної обробки

14.5. Зміцнювальна обробка

 

Глава 15. Обробка отворів 

 

15.1. Призначення отворів та технічні вимоги до їх обробки .

15.2. Розпилювання та припасовування

15.3. Свердління, розсвердлювання, зенкерування, розвертання, зенкування та цекування отворів

15.4. Розточування отворів

15.5. Протягування отворів і пазів

15.6. Внутрішнє кругле шліфування

15.7. Притирання та доведення отворів

 

15.8. Хонінгування

15.9. Центрування отворів

15.10. Типові методи обробки отворів

 

Глава 16. Обробка плоских поверхонь і пазів

 

16.1. Характеристика плоских поверхонь, пазів і виступів

16.2. Фрезерування плоских поверхонь

16.3. Стругання та довбання плоских поверхонь

16.4. Протягування, шліфування та обточування плоских поверхонь

16.5. Обробка пазів та виступів

16.6. Притирання та доведення плоских повер­хонь і методи їх контролювання

16.7. Типові методи обробки плоских поверхонь і пазів

 

Глава 17. Обробка різьбових поверхонь.

 

17.1. Види, призначення та класифікація різьби

17.2. Нарізування різьби мітчиками та плашками

17.3. Нарізування різьби різцями

17.4. Нарізування різьби гребінками, головками та обертовими різцями .

17.5. Нарізування різьби фрезеруванням, шліфуванням і накатуванням

17.6. Нові методи обробки різьбових поверхонь

 

Глава 18. Обробка фасонних поверхонь.

 

18 1. Характеристика та види фасонних повер­хонь

18.2. Обробка фасонних поверхонь на токарних верстатах

18.3. Обробка фасонних поверхонь на фрезерних верстатах

18.4. Обробка фасонних поверхонь на стругаль­них та інших верстатах

 

Глава 19. Обробка зубчастих коліс і шліцьових поверхонь

                   

19.1. Характеристика та класифікація зубчастих коліс

19.2. Виготовлення зубчастих коліс

19 3. Виготовлення зубчастих коліс накатуванням

19.4. Кінцева обробка зуб’їв коліс

19.5. Обробка шліцьових поверхонь.

19.6. Контроль зубчастих коліс і шліцьових повер­хонь

 

Глава 20. Обробка на револьверних верстатах, напів­автоматах, автоматах

 

20.1. Обробка на револьверних верстатах

20.2. Обробка на автоматах і напівавтоматах

 

Глава 21. Електрофізичні, електрохімічні та інші методи обробки.  

         

21.1. Електроерозійна обробка

21.2. Променева обробка

21.3. Ультразвукова обробка

21.4. Електрохімічна обробка

21.5. Хімічна та хіміко-механічна обробка.

21.6. Анодно-механічна обробка

21.7. Плазмотрон та його застосування

 

Частина IV

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЗА ТИПОВОЮ МАРШРУТНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ, ПЕРСПЕКТИВИ її РОЗВИТКУ

 

Глава 22. Виготовлення тилових деталей машин

 

22.1. Обробка корпусних деталей

22.2. Особливості виготовлення валів, осей і шпинделів

22.3. Технологія обробки заготовок зубчастих коліс

22.4. Заготовки з пластмас, жароміцних і корозій­ностійких сплавів та способи їх обробки

 

Глава 23. Особливості обробки на верстатах з програм­ним керуванням і агрегатах       

         

23.1. Верстати з програмним керуванням

23.2. Основні поняття про способи задання про­грами

23.3. Суть числового способу задання програми

23.4. Агрегатні верстати та автоматичні лінії

 

Глава 24. Слюсарна обробка та складання

         

24.1. Характеристика та види слюсарної обробки

24.2. Складання

24.3. Характеристика та види з’єднань деталей

24.4. Методи та організаційні форми складання

24.5. Принцип розчленування складання

24.6. Оснащення та інструмент складальних цехів

24.7. Складання різних з’єднань

 

24.8. Балансування деталей

24.9. Контроль і випробування деталей та машин

 

Також вас може зацікавити:

Відновлення металів зварюванням і наплавленням (docx)

 

Глава 25. Напрями розвитку технології машинобуду­вання    

 

25.1. Типові технологічні процеси

25.2. Комплексні технологічні процеси

25.3. Нові технологічні способи та методи обробки

25.4. Розробка технологічних процесів за допо­могою електронно-обчислювальної техніки.

25.5. Оптимізація технологічних процесів

Список рекомендованої літератури