2006. Історія фізичної культури Степанюк С.І., Гречанюк О.О., Маляренко І.В.

Історія фізичної культури

Скачать книгу в формате «pdf» вы можете в конце описания.

Лекція 1. ВСТУП. ЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ПРЕДМЕТУ

 • “Історія фізичної культури” як навчальна і наукова дисципліна
 • Структура курсу, його зв’язок з іншими предметами
 • Основні терміни і поняття дисципліни та еволюція їх розвитку
 • Періодизація та джерела вивчення історії фізичної культури

Лекція 2. ВИТОКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 • Передумови виникнення і розвитку фізичних вправ та ігор у первісному суспільстві
 • Теорії походження фізичної культури

Лекція 3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

 • Особливості, провідні форми та суспільне значення фізичної культури Cтародавнього світу
 • Значення фізичного виховання в житті Стародавньої Греції. Зміст античної гімнастики
 • Особливості фізичної культури Стародавнього Риму
 • Особливості фізичної культури у країнах Стародавнього Сходу та Америки

Лекція 4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Особливості європейської фізичної культури в Середні віки
 • Особливості фізичного виховання у Середні віки в країнах Сходу
 • Лицарська система фізичного виховання
 • Розвиток фізичної культури серед селян та ремісників-міщан європейських країн
 • Вплив християнської релігії на розвиток фізичного виховання
 • Зародження науково-методичної думки в галузі фізичного виховання

Лекція 5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ

Передумови формування національних систем фізичного
виховання у ХVІІІ-ХІХ ст
Особливості німецької, шведської, французької та сокільської
систем фізичного виховання
Утворення нових форм та структур фізичного виховання:
релігійних, жіночих, робітничих. Скаутський рух

Лекція 6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПОРТУ НОВОГО ЧАСУ

 • Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда
 • Формування системи міжнародних змагань та організаційних структур міжнародного спорту
 • Формування наукових основ розвитку спорту

Лекція 7. ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Значення спорту у житті античних греків
Передумови виникнення Олімпійських ігор у Стародавній Греції
Програма, зміст, учасники Олімпійських ігор
Спортивні споруди Стародавньої Греції
Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор

Лекція 8. ВІДРОДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У СУЧАСНОСТІ. ДІЯЛЬНІСТЬ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА

 • Передумови відродження Олімпійських ігор у сучасності.
 • Піонери відродження Олімпійських ігор. Розкопки Олімпії
 • Життя та діяльність П’єра де Кубертена
 • Атлетичний конгрес 1894 року та його значення
 • Діяльність О.Бутовського

Лекція 9. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

Організація, проведення та значення Ігор I Олімпіади
Хронологія та аналіз Олімпійських ігор сучасності
Діяльність Міжнародного Олімпійського Комітету та його президентів
Олімпійська символіка та атрибутика
“Ода спорту” та її гуманістична цінність
Параолімпійські ігри та їх значення

Лекція 10. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ СУЧАСНОСТІ

Міжнародний робітничий рух 20-30-х років
Регіональні та континентальні ігри як складова частина
міжнародного спортивного руху
Міжнародний студентський спортивний рух, Універсіади
Розвиток неолімпійських видів спорту
Проблеми та перспективи розвитку сучасного міжнародного спортивного та олімпійського рухів

Лекція 11. ВИТОКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Зародження фізичної культури на українських землях у період
первіснообщинного ладу
Особливості фізичної культури скіфо-сарматської доби
Розвиток фізичного виховання та спорту в античних державах
Північного Причорномор’я
Значення фізичних вправ у житті стародавніх слов’ян
Особливості, провідні форми та напрямки фізичного виховання у
Київській Русі
Фізична підготовка запорізького козацтва

Лекція 12. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ В УКРАЇНІ У ХІХ-ХХ ст

Історичні передумови розвитку спортивного руху в Україні
Особливості розвитку фізичної культури і спорту в Східній Україні
у ХІХ-ХХ ст
Особливості розвитку фізичної культури в Західній Україні
(кінець ХІХ – 30–і рр. ХХ ст.)
Зародження та розвиток спортивно-гімнастичного руху в Західній
Україні. Діяльність сокільських, січових, пластових, лугових та
спортивних товариств Галичини
Особливості спортивного руху в Закарпатті та Буковині у першій третині ХХ ст
Роль Івана Боберського в розвитку західно-українського спортивно-
гімнастичного руху
Розвиток спорту за часів УРСР. Зародження організаційних, програмно-нормативних та науково-методичних основ системи фізичного виховання

Лекція 13. УКРАЇНА В ОЛІМПІЙСЬКОМУ РУСІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПОРТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Україна в міжнародному олімпійському русі
Виступи українських спортсменів у Олімпійських іграх
Створення НОК України та особливості його діяльності
Особливості, проблеми та перспективи розвитку спортивного руху
в сучасній Україні

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

СПОРТИВНИЙ РУХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ.

 • Утворення та функціонування українських спортивних осередків у США, Канаді, Австралії та інших державах
 • Діяльність Української спортової централі Америки і Канади
 • Роль української діаспори у становленні НОК України
 • Видатні діячі спортивного руху української діаспори

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ХЕРСОНЩИНІ

 • Історія становлення та розвитку фізичної культури і спорту на Херсонщині в сучасний період
 • Херсонці на Олімпійських іграх
 • Херсонці у Книзі рекордів Гінеса