Електрична дуга та способи дугогасіння (docx)

Електрична дуга та способи дугогасіння Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Розмикання електричних кіл комутуючими пристроями під напругою супроводжується виникненням електричної дуги. Дуга виникає при струмах більше 0,5-1,0 А и напругах вище 15… 18 В. У тягових апаратах дуга з’являється при розмиканні під струмом силових і…

Контакти та контактні елементи (docx)

Контакти та контактні елементи Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Контакт — місце проходження струму з однієї струмоведучої частини в іншу. В електричних апаратах контактами називають також струмоведучі деталі, при зіткненні яких замикається електричний ланцюг. Контакти апаратів підрозділяють на: комутуючі, які замикають або розмикають електричні кола…

Класифікація та умови роботи тягових електричних апаратів (docx)

Класифікація та умови роботи тягових електричних апаратів Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Тягові електричні апарати призначені для роботи на тяговому рухомому складі. На електрорухомому складі вони призначені для управління електричними ланцюгами. їх підрозділяють на комутаційні, які здійснюють перемикання в ланцюгах (наприклад, контактори), і параметричні, що…

Електрорухомий склад (електровози, електропоїзди) Електронний підручник (docx)

Електрорухомий склад (електровози, електропоїзди) Читати або завантажити конспект в форматі «docx» ви можете за посиланнями нижче 1 СТРУКТУРНІ СХЕМИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 1.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОРУХОМИЙ СКЛАД 1.2 СТРУКТУРНІ СХЕМИ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 1.3 НАЗВА СЕРІЇ ЛОКОМОТИВА ТА ЙОГО ОСЬОВА ФОРМУЛА 1.4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕРС 2 МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ…

Розташування обладнання на електропоїздах (docx)

Розташування обладнання на електропоїздах Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису При розташуванні обладнання на електропоїздах, крім вищеозначених умов, прагнуть забезпечити максимальне використання площі вагонів для розміщення пасажирів та мінімальний шум і вібрацію від роботи устаткування в пасажирському салоні. Обладнання може бути розташоване на моторному і причіпному…

Розташування обладнання та схеми вентиляції електровозів (docx)

Розташування обладнання та схеми вентиляції електровозів Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Обладнання, необхідне для роботи електровоза, розташовано в кабінах, високовольтних камерах, машинних приміщеннях, на даху, торцевих стінках і під кузовом електровоза. Розглянемо розташування обладнання на деяких електровозах, які експлуатуються на залізницях України. В кабіні машиніста…

Розташування обладнання та схеми вентиляції (docx)

Розташування обладнання та схеми вентиляції Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Розташування електричного обладнання на електровозах повинне забезпечувати: безпеку та зручність обслуговування; відповідність навантаження на осі встановленим значенням; захист апаратури від влучення вологи, снігу та пилу; можливість охолодження або підігріву електричного обладнання; зручність монтажу та демонтажу…

Випрямно-інверторні перетворювачі (docx)

Випрямно-інверторні перетворювачі  Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису У керованих однофазних випрямлячах використовуються тиристори. Як уже відзначалось, у них є електрод керування, а перехід від закритого до відкритого стану здійснюється за умови додатного потенціалу на аноді та наявності імпульсу керування на електроді керування. Схеми керованих випрямлячів…

Діодні силові випрямляючі установки ЕРС (docx)

Діодні силові випрямляючі установки ЕРС Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Силові випрямляючі установки електрорухомого складу зібрані за мостовою схемою (рис. 6.6, а). Плечі установки VD1-VD4 складаються з гілок діодів, включених з послідовно-паралельною схемою (рис. 6.6, б). Для збільшення значення зворотної напруги діоди або тиристори включають…

Діоди та тиристори випрямних установок (docx)

Діоди та тиристори випрямних установок Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Діод є елементом силових випрямних установок, робота якого визначається властивостями р-п переходу. При прикладанні прямої полярності діод відкривається, і через нього протікає прямий струм. При величині прямого струму більше допустимого діод перегрівається, і електроди відведення…

Випрямлячі та перетворювачі ЕРС (docx)

Випрямлячі та перетворювачі ЕРС Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Найбільше використання на електрорухомому складі змінного струму набули тягові електродвигуни постійного та пульсуючого струму. Зміна частоти обертання якоря цих двигунів проводиться зміною величини напруги їх живлення. З цією метою на електрорухомому складі встановлюють пристрої, які називають…

Допоміжні трансформатори, реактори, дроселі та фільтри (docx)

Допоміжні трансформатори, реактори, дроселі та фільтри Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису На електрорухомому складі використовується велика кількість допоміжних трансформаторів та дроселів різного призначення. Розподільні трансформатори з декількома обмотками живлять електронні пристрої, схеми автоматики та захисту, датчики струму та іншу апаратуру. Двохобмоточні трансформатори встановлені в електричних…

Тягові трансформатори (docx)

Тягові трансформатори  Завантажити конспект в форматі «docx» ви можете в кінці опису Основною силовою установкою, яка живить тягові електродвигуни електровозів та електропоїздів змінного струму, є тяговий трансформатор. Як правило, ці пристрої, окрім силової обмотки, мають ще й обмотку власних потреб для живлення допоміжних електричних машин та електричних кіл управління. На…

Вимоги з охорони праці

Вимоги з охорони праці Успішність боротьби з травмами пошкодженнями різного типу під час ремонту ДВЗ залежить переважно від знання правил техніки безпеки і чіткого їх дотримання. При цьому рівень техніки безпеки підвищується в залежності від застосування спеціального пристосування та інструментів: зйомників, розбірних стендів, гідравлічних і пневматичних пресів тощо. Для кожного…

Складання, обкатка і випробування дизеля

 Складання і випробування дизеля Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.  Загальне складання двигунів Двигуни складають з вузлів, механізмів і агрегатів, а також з кінематично не пов’язаних між собою деталей. Для складання двигунів застосовують універсальні стенди кантувачі (рис. 291) та використовують комплект 70-7823—370д оснащення до технологічного процесу…

Ремонт допоміжного обладнання дизельного двигуна

4.10. Ремонт допоміжного обладнання дизельного двигуна Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   4.10.1. Повітряно-пусковий механізм Найбільш характерними несправностями системи повітряного запуску дизеля 4ВД-21/16 є: ослаблення або надмірне спрацювання кулачка золотникового механізму; порушення притирання конусних поверхонь повітряно-пускового клапану і тарелей золотників до сідел; спрацювання або просідання…

Ремонт деталей і складальних одиниць систем охолодження

4.9. Ремонт деталей і складальних одиниць систем охолодження Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   4.9.1. Ремонт водяних насосів У корпусах водяних насосів (рис. 285) спрацьовуються посадочні циліндричні поверхні шарикопідшипників і опорних втулок, торцеві поверхні у спряженнях з крильчатками, поверхні, спряжені з сальниками і манжетами, різьбові…

Ремонт деталей і складальних одиниць системи змащення

4.8. Ремонт деталей і складальних одиниць системи змащення Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   4.8.1. Технічний стан масляного насоса Технічний стан масляного насоса перевіряють у такій послідовності: оглядають іззовні, контролюють торцевий зазор між корпусом і напірними шестернями, зазор у підшипниках ведучого валика (між втулками і…

Ремонт турбокомпресорів

4.7.  Ремонт турбокомпресорів Завантажити книгу в форматі «docx» ви можете в кінці опису.   4.7.1. Турбокомпресори Турбокомпресори ремонтують при пошкодженнях корпуса турбіни і корпуса підшипників, спрацюванні колеса турбіни з валом і підшипників вала ротора, збільшенні осьового розбігу ротора більш на 0,3 мм, зниженні тиску масла, підвищенні швидкості утворення нагару в…

Ремонт і відновлення деталей та складальних одиниць системи живлення

4.6. Ремонт і відновлення деталей та складальних одиниць системи живлення Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   4.6.1. Техніко-економічні показники дизелів Техніко-економічні показники дизелів в основному визначаються станом паливної апаратури. Порушення її регулювання може призвести до зниження потужності і погіршення економічності дизеля на 25-35%.   Ознаками…

Ремонт і відновлення деталей та складальних одиниць газорозподільного механізму

4.5. Ремонт і відновлення деталей та складальних одиниць газорозподільного механізму Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   4.5.1. Притирання клапанів Перевіряють заглиблення тарілки відносно поверхні з’єднання головки циліндрів з блоком. Воно не повинно перевищувати допустимої величини (2,5- 3 мм). Для притирання клапанів застосовують пасту ГОІ та…

Ремонт головок циліндрів

4.4. Ремонт головок циліндрів Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   До основних дефектів головок циліндрів належать механічне і корозійне спрацювання клапанних гнізд, передкамер і камер згоряння; тріщини зовнішніх і внутрішніх стінок та перемичок; жолоблення привалкових поверхонь; пробоїни стінок; стирання і зминання поверхонь над гайками шпильок…

Ремонт і відновлення деталей кривошипно-шатунного механізму

4.3 .  Ремонт і відновлення деталей кривошипно-шатунного механізму Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   Відновлення та ремонт колінчастих валів. Колінчасті вали дизельних двигунів виготовлюють зі сталі 45-50 Г. Корінні та шатунні шийки обробляють струмами високої частоти (СВЧ) на глибину 2.5-6.5 мм до твердості HRCe. 46-60….

Ремонт і відновлення корпусних деталей

4.2. Ремонт і відновлення корпусних деталей Завантажити книгу у форматі «word» ви можете в кінці опису.   До корпусних деталей належать: блок-картери, головки циліндрів, картери шестерень і маховиків, кришки картерів шестерень, корпуси муфти зчеплення та пускових двигунів, впускні і випускні колектори. Всі ці деталі виготовляють з сірого або ковкого чавуну,…