1976. Слесарное дело, Крупицкий Э.И.

Слесарное дело Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания Содержание:   Предисловие Введение   Глава 1. Основные сведения о слесарном деле Глава 2. Плоскостная разметка Глава 3. Рубка Глава 4. Правка и гибка металла Глава 5. Резка Глава 6. Опиливание Глава 7. Сверление, зенкерование и развертывание Глава…

1976. Электросварка, учебник, изд.4, В. П. Фоминых, А. П. Яковлев

Электросварка, учебник Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания Содержание:   Введение Глава I. Краткие сведения о сварке и резке металлов   1. История развития сварки 2. Классификация основных способов сварки 3. Свариваемость металлов 4. Классификация термической резки металлов и спла­вов   Глава II. Сварные соединения и…

1986. Дуговая и газовая сварка, В. М. Рыбаков

Дуговая и газовая сварка Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания Содержание:   Глава 1. Общие сведения о сварке, свар­ных соединениях и швах      1. Сущность и классификация процес­са сварки. 2. Основные условия сваривания раз­нородных металлов. 3. Краткая характеристика основных видов сварки. 4. Основные типы сварных соеди­нений….

1990. Руководство для обучения газосварщика и газорезчика, В. А. Малаховский

Руководство для обучения газосварщика и газорезчика Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания Содержание:   Предисловие   Раздел I. Газовая сварка, наплавка, пайка           Тема. Подготовка металла к сварке   Инструкционная карта 1. Правка и гибка металла Инструкционная карта 2. Разметка  Инструкционная карта 3. Рубка металла Инструкционная…

2008. Сварочные работы, изд.5 В. А. Чебан

Сварочные работы Скачать книгу в формате «pdf» вы можете в конце описания Содержание:     Глава 1. Общие сведения о сварке   1. Классификация различных видов сварки 2. Краткая характеристика основных видов сварки 3. Понятие о свариваемости металлов 4. Термическая резка металлов и сплавов   Глава 2. Сварочный пост. Инструменты…

2005. Электрогазосварщик. Учебное пособие, изд.6 А. А. Николаев, А. И. Герасименко

Электрогазосварщик. Учебное пособие Скачать книгу в формате «pdf» вы можете в конце описания Содержание:   Глава 1. Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах      1. Классификация сварки и наплавки 2. Сварные соединения и швы 3. Свариваемость металлов 4. Подготовка металла под сварку   Глава 2. Электрическая сварка плавлением…

2006. Слесарное дело. Практическое пособие, Е. М. Костенко

Слесарное дело. Практическое пособие Скачать книгу в формате «pdf» вы можете в конце описания Содержание:    1. Общие сведения о слесарных работах 1.1. Слесарное дело 1.2. Профессиональная специализация 1.3. Рабочее место слесаря 1.4. Слесарная мастерская 1.5. Слесарный участок цеха 1.6. Охрана труда, безопасность и гигиена труда   Также вас может…

2010. Слюсарна справа конспект, В. П. Кужель

Слюсарна справа конспект Завантажити книгу у форматі «pdf» ви можете в кінці опису Зміст:   1. Cлюсарна справа і технічні вимірювання 2. Вимірювальні інструменти 3. Розмітка, різання, рубання 4. Випрямлення, рихтування, згинання 5. Обпилювання 6. Свердління і розвертання 7. Нарізування різьби 8. Клепання, шабрування, притирка, паяння   Також вас може…

1994. Загальний курс слюсарної справи, М. І. Макієнко

Загальний курс слюсарної справи Завантажити книгу у форматі «pdf» ви можете в кінці опису Зміст:   Вступ Розділ І. Загальні відомості про слюсарну справу   1. Професія слюсаря 2. Види слюсарних робіт 3. Культура та продуктивність праці. Якість продукції   Розділ II. Організація праці слюсаря   4. Наукова організація праці…

2006. Технологія електродугового зварювання, І. В. Гуменюк, О. В. Іваськів, О. В. Гуменюк

Технологія електродугового зварювання Завантажити книгу у форматі «djvu» ви можете в кінці опису Зміст:   Передмова Розділ 1 Розвиток зварювального виробництва   1.1. Історія розвитку зварювання 1.2. Класифікація основних видів зварювання 1.3. Перспективи розвитку зварювального виробництва Контрольні запитання то завдання   Розділ 2 Зварні з’єднання й шви   2.1. Зварні…

2000. Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю, В. П. Щербаков, Є. В. Шматков, В. П. Головінов, В. О. Зайчук

Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю Завантажити книгу у форматі «djvu» ви можете в кінці опису Зміст:    Передмова Від авторів   Розділ 1 Загальні питання методики навчання спеціальної технології     1.1. Проведення навчального процесу зі спеціальної технології 1.2. Основи проектування навчання зі спеціальної технології 1.3. Міжпредметні та міжтемні зв’язки…

2002. Основи електричних вимірювань, О. Г. Шаповаленко, В. М. Бондар

Основи електричних вимірювань Завантажити книгу у форматі «djvu» ви можете в кінці опису Зміст:   Вступ Глава 1. Електричні вимірювання та засоби, які для цього застосовуються   1.1. Терміни та визначення вимірювальної техніки 1.2. Класифікація електровимірювальних приладів 1.3. Позначення на шкалах електровимірювальних приладів Контрольні запитання   Глава 2. Похибки вимірювань…

2000. Матеріали та технологія машинобудування, М. Г. Чумак

Матеріали та технологія машинобудування Завантажити книгу у форматі «djvu» ви можете в кінці опису Зміст:   Частина І МАШИНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ   Глава 1. Конструкційні матеріали. Будова, властивості металів і способи їх визначення   1.1. Класифікація конструкційних матеріалів 1.2. Атомно-кристалічна будова металів та сплавів 1.3. Макро- та мікроструктура металів та сплавів…

1985. Основы сварочного дела, изд.4, В. Г. Геворкян

Основы сварочного дела Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания Содержание:    Раздел I. Электрическая сварка плавле­нием и дуговая резка           Глава 1. Классификация и сущность дуго­вой сварки        Глава 2. Электрическая сварочная дуга  1. Основные понятия 2. Тепловые свойства сварочной дуги 3….

1967. Токарное дело, изд.6, Б. Е. Бруштейн, В. И. Дементьев

Токарное дело. Cкачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие к шестому изданию Введение   Раздел первый Краткие сведения о токарном деле   Глава I. Основные понятия об устройстве токарно-винторезного станка   1. Назначение токарных станков 2. Типы токарных станков 3. Основные узлы токарно-винторезного станка…

1977. Технология и оборудование сварки плавлением, А. И. Акулов, Г. А. Бельчук, В. П. Демянцевич

Технология и оборудование сварки плавлением. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:    Предисловие Введение   Глава I. Типы сварных соединений и швов. Конструктивные элементы сварных соединений      1. Классификации сварных соединений и швов 2. Конструктивные элементы сварных соединений при дуго­вой и электрошлаковой сварке 3. Конструктивные…

1984. Сварка разнородных металлов и сплавов, В. Р. Рябов, Д. М. Рабкин, Р. С. Курочко, Л. Г. Стрижевская

Сварка разнородных металлов и сплавов. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Введение Глава I. Особенности формирования сварных соединений разнородных металлов           1. Свариваемость разнородных металлов 2. Граница контакта и типы связей между разнородными метал­лами 3. Распространение теплоты при разнородном сочетании металлов 4. Диффузионные…

1987. Справочник молодого электросварщика по ручной сварке, Г. Г. Чернышов, В. Б. Мордынский

Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Введение Глава 1. Основы теории сварки   1. Классификация сварки металлов 2. Основные типы сварных соедине­ний 3. Физико-химические процессы при сварке 4. Напряжения и деформации при сварке 5. Способы снижения сварочных напряжений…

1982. Клинопрессовая сварка давлением разнородных металлов, М. Х. Шоршоров, В. А. Колесниченко, В. П. Алехин

Клинопрессовая сварка давлением разнородных металлов. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие Глава I . Физико-химические основы процесса образования твердофазно­го соединения   1. Развитие теоретических представлений о соединении материалов в твердой фазе 2. Три стадии процесса образования твердофазного соединения 3. О роли температуры, времени…

1973. Основы сварки плавлением, Ерохин.А.А.

Основы сварки плавлением Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания.  Содержание:   Раздел I ПЛАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА И СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   Глава 1. Источники энергии, применяемые при сварке плавлением   1. Полная и эффективная мощности источника 2. К. п. д. источника 3. Идеализированные схемы источников теплоты и расчеты…

1983. Практикум по слесарным работам, изд.3, В. С. Старичков

Практикум по слесарным работам. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие. Общие требования безопасности труда и организации рабочего места. Разметка плоских поверхностей. Рубка. Правка и гибка. Резка. Опиливание поверхностей. Сверление, зенкерование, зенковаиие и развертывание.   Нарезание резьбы. Шабрение. Распиливание и припасовка. Притирка и доводка….

1979. Дуговая сварка, А. М. Китаев

Дуговая сварка. Cкачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие 1. Общие сведения о дуговой сварке.   Способы сварки Характерные особенности сварки и сварные конструкции Технологичность сварных конструкций Приложение 1.1. Краткая характеристика некоторых способов дуговой сварки   2.Основные понятия об электротехнике           Общие сведения Постоянный…

1983. Малая механизация ручных работ, Э. И. Гехтман

Малая механизация ручных работ. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие I. Общие сведения   1.1. Механизация ручных работ — важный резерв интенсификации производства       1.2. Ручные машины   1.2.1. Назначение и область применения 1.2.2. Классификация 1.2.3. Основные требования, предъявляемые к ручным машинам. Преимущества…

1980. Слесарь-ремонтник металлорежущих станков, Стерин.И.С.

Слесарь-ремонтник металлорежущих станков. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие Глава I. Система планово-предупредительного ремонта   1.Работы по техническому уходу за оборудованием 2.Плановые ремонтные работы 3.Внеплановый ремонт. Аварии оборудования и их преду­преждение 4.Межремонтные циклы 5.Категория сложности ремонта   Глава II. Эксплуатационная и технологическая документа­ция…

1982. Слесарно-сборочные работы, И. Г. Горелышев, Н. Н. Кропивницкий

Слесарно-сборочные работы. Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания. Содержание:   Предисловие Раздел первый Организационно-технические вопросы слесарно-сборочных работ   Глава 1. Общие сведения о сборке машин       1. Процесс изготовления машины 2. Технологические процессы и схемы сборки 3. Основные виды узловой и общей сборки 4. Организационные формы…